Søg tilskud til din organisations arbejde med it-hjælp

10-10-2023
Digital service

Civilsamfundsorganisationer kan søge tilskud til projekter, der understøtter frivillige, som hjælper borgere med det digitale.

Der er åbnet for ansøgninger til en ny tilskudspulje til frivilligindsatser med it-hjælp. Frem til den 15. november 2023 kan civilsamfundsorganisationer søge tilskud til projekter, hvis primære fokus er at øge de frivilliges kompetencer inden for offentlig digitalisering og/eller digital sikkerhed.

Civilsamfundet spiller en central rolle i at støtte borgerne i at begå sig i et samfund, der i stigende grad er digitalt. De frivilliges indsats er et vigtigt supplement til den formelle hjælp hos fx borgerservice. Derfor har regeringen etableret en pulje, som understøtter de frivillige, der yder it-hjælp.

Der kommer løbende nye digitale løsninger, og kompleksitet i hjælpeopgaverne stiller høje krav til de frivilliges kompetencer. Med puljen er det ambitionen at give de frivillige mulighed for at tilegne sig nye kompetencer og aktuel viden.

Sådan søger din organisation

Digitaliseringsstyrelsen administrerer tilskudspuljen. Puljen kan søges af civilsamfundsorganisationer, som har frivillige, der hjælper borgere, der er udfordrede af digitaliseringen af samfundet.

Tilskudspuljen kan ansøges i perioden den 10. oktober 2023 til den 15. november 2023 kl. 12.00.

Find ansøgningsvejledning, ansøgningsskema, vilkår for tilskud mv. her

 

Om tilskudspulje til frivilligindsatser med it-hjælp

Tilskudspuljen er en del af den politiske aftale om Indsatser for digital inklusion, der blev indgået den 27. juni 2023 mellem regeringen og Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet.

Der er afsat i alt 3 mio. kr. til tilskudspuljen, hvoraf 1 mio. kr. er afsat til første ansøgningsrunde i 2023, og 2 mio. kr. er afsat til anden ansøgningsrunde medio 2024. Der gives støtte på minimum 150.000 kr. og maksimum 499.999 kr. pr. projekt.