Digitaliseringsstyrelsens direktør holder tale på Digitaliseringsmessen 2023

22-09-2023

Den 27. september 2023 løber Danmarks største og vigtigste messe for offentlig digitalisering af stablen, og Digitaliseringsstyrelsen kan i den forbindelse opleves på flere af messens scener.

Citat fra Tanja Franck: Stat, kommuner og regioner har i mere end 20 år arbejdet tæt sammen om den digitale udvikling af den offentlige sektor i Danmark. Vi har bevæget os fra at få opbygget det digitale fundament Danmark står på til nu at fokusere på, hvordan digitaliseringen kan hjælpe os med at løse nogle af de helt store udfordringer, vi som samfund står overfor. Særligt står manglen på arbejdskraft og sikringen af, at alle kan være en del af det digitale samfund øverst som opgave, vi skal løse. Det er et fælles ansvar på tværs af den offentlige sektor, og derfor glæder jeg mig til Digitaliseringsmessen, hvor vi skal debattere, hvordan vi lykkes i praksis.

På Digitaliseringsmessen 2023 stiller kommuner, regioner, stat og leverandørmarkedet i år skarpt på temaet Fremtidens Kommune.

Den offentlige digitalisering står over for både store potentialer og udfordringer i de kommende år. Der er stort behov for at gentænke måden, vi løser opgaver på, og med udviklingen af mange nye teknologiske muligheder på især sundheds- og socialområdet er feltet blevet genstand for mere politisk debat end nogensinde før.

Så hvad bør være de største prioriteter og sigtelinjer for den fællesoffentlige digitalisering i de kommende år? Det stiller Digitaliseringsstyrelsen skarpt på til årets Digitaliseringsmesse 2023.

Få et unikt indblik i styrelsens overordnede visioner

Tanja Franck, direktør i Digitaliseringsstyrelsen, holder oplæg på messens hovedscene kl. 14:00, hvor hun vil give et indblik i styrelsens overordnede visioner og langsigtede pejlemærker for den fællesoffentlige digitalisering.

Oplægget vil blandt andet komme ind på, hvordan den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal bidrage til at løse udfordringerne, som angår manglen på arbejdskraft, grøn digitalisering og digital inklusion. De fællesoffentlige digitaliseringsstrategier forpligter stat, kommuner og regioner til at bevæge sig i samme retning, og derfor er et fortsat tæt samarbejde en afgørende forudsætning for at nå i mål.  

Hør også om MitID Erhverv, Digital Post og digital inklusion

Digitaliseringsstyrelsen deltager som medarrangør på Digitaliseringsmessen, der arrangeres af KL, KITA og Borgerservice Danmark. Messen afholdes i Odense Congress Center den 27. september 2023.

På dagen byder Digitaliseringsstyrelsen ligeledes på en række oplæg på styrelsens egen scene i hal C. Her kan du blandt andet blive klogere på konkrete værktøjer til arbejdet med digital inklusion, udviklingen af den nye digitale samtykkeløsning samt få en status på MitID Erhverv. Du kan også høre om det første år med den nye Digital Post-løsning, få ny indsigt i hvilke muligheder kommunerne har på borger.dk og lære mere om, hvordan Digitaliseringsstyrelsen arbejder med at gøre data fra den offentlige sektor lettere at finde.

God fornøjelse!

Program på Digitaliseringsstyrelsens scene

Med digitaliseringen af den offentlige sektor følger en grundlæggende forpligtelse til at sikre, at det offentlige Danmark er for alle – og ikke afhænger af den enkeltes digitale kompetencer eller forringer nogle borgeres muligheder. Derfor har de fællesoffentlige parter siden 2015 samarbejdet om digital inklusion, og de seneste år er inklusionsdagsordenen kun blevet mere fremtrædende politisk. Kontorchef med ansvar for digital inklusion, Susanne Duus, giver et indblik i det fællesoffentlige arbejde med inkluderende digitalisering og et overblik over konkrete værktøjer, I kan anvende i jeres organisation. Hør blandt andet om indsatser og værktøjer, der kan understøtte jeres arbejde med webtilgængelighed og inkluderende digital service. Hør også nærmere om indholdet i regeringens aftale om digital inklusion ”Digitalisering med omtanke”.

Kom og hør, hvordan Digitaliseringsstyrelsen arbejder med at gøre data fra den offentlige sektor lettere at finde. Data kan understøtte mange formål, fx grøn omstilling, klimatilpasning og automatisering. Mange af disse data bruges allerede i dag til en række formål både af offentlige myndigheder og private virksomheder. Det kan imidlertid være svært at komme i gang med at bruge offentlige data, hvis man ikke ved, hvad man kan få adgang til og hvor. Derfor lancerede Digitaliseringsstyrelsen sidste år Datavejviser, som hjælper med at skabe overblik. Datavejvisers katalog udbygges løbende ud fra brugernes efterspørgsel.

Med oplægget gives der status på overgangen til MitID Erhverv. Samtidigt vil der være fokus på fremtidig udvikling, gennem en præsentation af roadmap for MitID Erhverv og NemLog-in serviceområderne, herunder den digitale fuldmagtsløsning.

Digital Post vil fortælle om det første år med den nye Digital Post-løsning, og de vigtigste leverancer i det kommende år. Oplægget vil særligt fokusere på Læse- og Skrive-adgang (også kaldet Fuld Adgang) samt arbejdet med at udnytte potentialerne med MeMo.

Oplægget giver dig indsigt i borger.dk som indgang til det offentlige – i 2022 var der 72 mio. besøg. Vi vil vise hvilke muligheder I som kommune har for at tilføje jeres eget lokale indhold til teksterne på borger.dk. På den måde kan I nå jeres borgere direkte på borger.dk. I kan tilmed også hente tekster fra andre myndigheder, som vises på borger.dk og bruge dem på jeres egen hjemmeside – teksterne er allerede færdigskrevet og fagligt kvalitetssikret af de relevante myndigheder. I kan også høre om, hvordan guiderne på borger.dk kan hjælpe jeres borgere, når de står i forskellige livssituationer og har ærinder med det offentlige. Og vi viser Mit Overblik på borger.dk, hvor borgerne kan se egne oplysninger fra forskellige myndigheder. Alle kommuner viser allerede borgerdata på Mit Overblik, og nogle kommuner viser rigtig mange data.

Samtykker indhentes og anvendes i mange sammenhænge i den offentlige sektor, men det varierer meget, hvordan processerne håndteres, og hvor besværligt det er. Digitaliseringsstyrelsen samarbejder derfor med Københavns Kommune, Odense Kommune og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen om at udvikle en digital samtykkeløsning, der skal gøre det lettere at afgive, administrere og få overblik over samtykker - også for ikke-digitale borgere. På kort sigt skal løsningen giver værdi til borgere og medarbejdere hos de tre første anvendere, men på længere sigt er det ambitionen, at løsningen skal kunne anvendes bredt af myndigheder.

Digitaliseringsstyrelsen ser frem til en god dialog på Digitaliseringsmessen 2023.

Se hele programmet på digitaliseringsmessen.dk.