Høring af bekendtgørelse for ny pulje til frivilligindsatser med it-hjælp

01-09-2023

Fra oktober kan civilsamfundsorganisationer søge om midler i en ny tilskudspulje til frivilligindsatser med it-hjælp. Der er nu mulighed for at afgive høringsvar til bekendtgørelsen for puljen. Frist for høringsvar er den 25. september 2023.

Hvem kan søge?

Tilskudspulje til frivilligindsatser med it-hjælp kan søges af civilsamfundsorganisationer, der har eller ønsker at iværksætte frivilligindsatser med it-hjælp til borgere i offentlig digitalisering og/eller digital sikkerhed.

Det er en god idé at gå i gang med at planlægge jeres projekt allerede nu, da ansøgningsrunden er åben i perioden den 10. oktober 2023 til den 15. november 2023 kl. 12.00.

Nærmere informationer om ansøgningsproces og –format offentliggøres på digst.dk den 10. oktober 2023.

Har I bemærkninger til bekendtgørelsen?

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen kan sendes til .

Fristen for høringsvar er den 25. september 2023, og Digitaliseringsstyrelsen forventer, at bekendtgørelsen træder i kraft medio oktober.

Se udkast til bekendtgørelse på Høringsportalen.

Puljen skal understøtte frivillige

Frivillige over hele landet yder en stor og nogle gange overset indsats for digitaliseringen i Danmark. Samtidig stiller nye digitale løsninger og kompleksitet i hjælpeopgaverne høje krav til de frivilliges kompetencer. Derfor er det nødvendigt, at de frivillige løbende har mulighed for at tilegne sig nye kompetencer og aktuel viden.

Baggrund for puljen

Den 27. juni 2023 indgik et bredt politisk flertal en ny aftale om indsatser for digital inklusion. En del af aftalen udmøntes i en tilskudspulje til frivilligindsatser med it-hjælp. Puljen skal bidrage til at fremme et mere inkluderende digitalt velfærdssamfund for alle.

Der er afsat i alt 3 mio. kr. til ansøgningspuljen, hvoraf 1 mio. kr. er afsat til første ansøgningsrunde i november 2023, og 2 mio. kr. er afsat til anden ansøgningsrunde medio 2024.

Der gives støtte på minimum 150.000 kr. og maksimum 499.999 kr. pr. projekt.