Tjenester fra tech-giganter er udbredt på danske hjemmesider

18-09-2023

En ny rapport fra Digitaliseringsstyrelsen viser, at størstedelen af 11.000 analyserede danske hjemmesider bruger tjenester fra tech-giganter som Google og Facebook, allerede inden brugerne har fået mulighed for at give samtykke.

Rapporten viser, at 97 pct. af hjemmesiderne bruger mindst én tredjepartstjeneste, inden der bliver spurgt om samtykke gennem fx et cookiebanner. Tredjeparter er andre end hjemmesideejeren, som leverer indhold til opbygningen af hjemmesiden. Det kan fx være en anden virksomhed, der leverer billeder og skrifttyper til hjemmesiden, reklamer eller bruges til måling af trafik. 

Tredjeparter kan spore brugernes adfærd på nettet, hvis de modtager data fra flere af brugernes hjemmesidebesøg. Det vil særligt være tilfældet for tredjeparter som fx Google og Facebook, som er mest udbredt blandt danske hjemmesider. Ca. 9 ud af 10 af hjemmesiderne anvender tredjepartstjenester fra Alphabet (Googles ejerselskab) og 1 ud af 3 af hjemmesiderne anvender tredjepartstjenester fra Meta (Facebooks ejerselskab).

På baggrund af rapporten har styrelsens tilsyn med cookiereglerne igangsat et tilsyn med ca. 200 hjemmesider med fokus på brug af såkaldt sporingspixels.

Hjemmesideejere mangler viden om brugen af cookies

Det er Digitaliseringsstyrelsens indtryk, at udfordringerne med overholdelse af reglerne på området i mange tilfælde kan skyldes, at hjemmesideejerne mangler information og viden. 

Parallelt med at udføre konkret tilsyn på området, arbejder Digitaliseringsstyrelsen derfor med udarbejdelse af informationsindsatser samt vejledning, der kan hjælpe hjemmesideejerne til at overholde reglerne.

Allerede i forbindelse med rapporten har Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet tre målrettede anbefalinger til hjemmesideejere, som drejer sig om:

  1. at skabe overblik over hvilke cookies og tredjepartstjenester hjemmesiden anvender
  2. at undersøge om de anvendte tredjepartstjenester er nogle, du rent faktisk bruger, og om de kræver samtykke
  3. at tage aktivt stilling til, om de fortsat skal anvendes på hjemmesiden

Læs mere om rapporten på digmin.dk