Ny analyse understreger vigtigheden af fokus på digital inklusion

29-04-2024

Digitaliseringsstyrelsen kortlægger med ny analyse igen borgernes tillid til og oplevelser med den digitale offentlige sektor. Mens analysen fortsat viser høj tillid til offentlige digitale løsninger blandt borgerne, viser analysen også, at knap en fjerdedel af befolkningen oplever udfordringer i mødet med den digitale offentlige sektor.

Danmark er blandt de mest digitaliserede lande i verden og danskerne er flittige brugere af offentlige digitale løsninger, som fx MitID, Digital Post og borger.dk. 88 pct. af borgerne mellem 15 og 89 år fortæller, at de anvender offentlige digitale løsninger.

Analysen, der blandt andet bygger på en stor spørgeskemaundersøgelse, som Digitaliseringsstyrelsen har gennemført i samarbejde med Danmarks Statistik, viser endvidere, at tilliden til de offentlige digitale løsninger fortsat er høj. Således er 78 pct. af befolkningen mellem 15 og 89 år ”meget enig” eller ”enig” i, at de generelt har til tillid til løsningerne.

Andelen af borgere der er enige eller meget enige i, at de har generel tillid til offentlige digitale løsninger

24 pct. af befolkningen oplever udfordringer

Som samfund nyder vi godt af digitaliseringen og de muligheder, den bringer med sig. En fortsat høj tillid til den offentlige digitale sektor er afgørende for, at vi også i fremtiden kan bruge digitale løsninger til at videreudvikle den offentlige sektor. Samtidig gør udviklingen det stadig vigtigere at sikre, at de offentlige digitale løsninger er tilgængelige og brugervenlige.

Behovet understreges af, at analysen viser, at ca. 24 pct. af den danske befolkning i aldersgruppen 15 til 89 år oplever udfordringer af forskellig art i mødet med den digitale offentlige sektor.

For nogle borgere, er det det digitale i sig selv, der gør det svært at anvende offentlige digitale løsninger. For andre, er det et manglende kendskab til den offentlige sektor, som fx gør det svært at finde ud af, hvor man som borger skal henvende sig med specifikke spørgsmål, eller hvad man kan bruge de enkelte løsninger til. Det kan også være en blanding af at have svært ved det digitale og manglende kendskab til den offentlige sektor, som fører til, at nogle borgere oplever udfordringer.

Det er derfor afgørende, at man fra det offentliges side fortsat har stort fokus på digital inklusion og på at sikre en digital offentlig sektor, der er tilgængelig for alle. Gennem de senere år er der igangsat flere forskellige initiativer, og senest lancerede digitaliseringsministeren i februar 2024, sammen med KL og Danske Regioner, 6 principper for digital inklusion.

Også i Digitaliseringsstyrelsen arbejder man målrettet med digital inklusion, og analysens resultater vil indgå i styrelsens videre arbejde.

Tanja Franck, direktør for Digitaliseringsstyrelsen:

”Analysen bidrager med vigtig viden om befolkningens oplevelse af og tillid til den digitale offentlige sektor. Det er godt, at tilliden til den offentlige digitale sektor er høj. Det vidner om, at langt de fleste borgere har tillid til løsninger som MitID, Digital Post og borger.dk.

Men analysen understreger samtidig, hvor vigtigt det er, at vi i det offentlige har fokus på at hjælpe de borgere, der oplever udfordringer i mødet med den digitale offentlige sektor. Digitaliseringen af den offentlige sektor skal gerne være noget, der gør hverdagen og mødet med det offentlige lettere for borgerne."

Læs analysen Tilliden til den digitale offentlige sektor 2023

Fakta om analysen

Analysen er baseret på data fra Danmarks Statistiks spørgeskemaundersøgelse ”It-anvendelse i befolkningen” samt Epinions brugertilfredshedsundersøgelse af Digitaliseringsstyrelsens løsninger i 2023.

Epinion har udarbejdet en brugertilfredshedsundersøgelse af alle Digitaliseringsstyrelsens større borgerrettede løsninger i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen. Data er indsamlet i november 2023.

Danmarks Statistiks årlige spørgeskemaundersøgelse stiller danske borgere en række spørgsmål om deres it-vaner. Analysen tager primært udgangspunkt i data fra spørgeskemaundersøgelsen for 2023, men anvender også data fra tidligere års undersøgelser.

Undersøgelsen for 2023 har 4.625 respondenter, der udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning mellem 15 og 89 år.

Spørgeskemaundersøgelsen udarbejdes i et samarbejde mellem Danmarks Statistik, Ældre Sagen og Digitaliseringsstyrelsen.