Rollen som national tilsynsmyndighed med EU’s AI-forordning skal varetages af Digitaliseringsstyrelsen

11-04-2024
Kunstig intelligens

Digitaliseringsstyrelsen er blevet udpeget til at varetage rollen som national koordinerende tilsynsmyndighed for EU's AI-forordning.

Billede genereret med kunstig intelligens af EU's flag på en computerchip.

Rollen som tilsynsmyndighed for EU's AI-forordning betyder, at Digitaliseringsstyrelsen blandt andet vil varetage en koordinerende rolle på tværs af de kompetente tilsynsmyndigheder i Danmark og samarbejde med andre medlemsstater og Europa-Kommissionen, herunder EU’s nyoprettede AI Office.

Digitaliseringsstyrelsen igangsætter nu arbejdet med implementering af forordningen. I første omgang er fokus på at kommunikere omkring de krav og forpligtelser, som forordningen indeholder, og hvem der bliver omfattet med videre.

Styrelsen vil i den sammenhæng tage initiativ til dialog med relevante aktører og de tilsynsmyndigheder, der forventeligt vil få en tilsynsopgave i forbindelse med forordningen.

Digitaliseringsstyrelsen vil løbende orientere nærmere om implementeringen.