Nye principper skal hjælpe med inkluderende digitalisering

28-02-2024
Digital service

Sammen med KL og Danske Regioner lancerer Digitaliseringsministeren 6 principper for digital inklusion. Principperne skal være med til at sikre, at alle borgere føler sig inkluderede i den digitale offentlige sektor.

Billede af de 6 principper for digital inklusion
De 6 principper for digital inklusion

Med 6 principper for digital inklusion sætter stat, kommuner og regioner sammen retningen for offentlig digitalisering under hensyn til alle borgere.

Principperne skal hjælpe myndigheder med at udvikle brugervenlige og inkluderende digitale løsninger til borgerne.

Med beskrivelser af praktisk anvendelse og konkrete værktøjer skal principperne hjælpe både medarbejdere og beslutningstagere til at tænke inklusion ind fra start til slut, når man digitaliserer.

Samlet offentlige sektor

Det er den samlede offentlige sektor, der står bag de nye principper for digital inklusion, som er udarbejdet i et større samarbejde på tværs af Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner. Ligeledes har flere civilsamfundsorganisationer og myndigheder været inddraget i arbejdet med de seks principper.

Principperne er relevante for alle, der beskæftiger sig med offentlig digitalisering eller offentlig service på områder, hvor kontakten med borgerne er digital.

Vil du vide mere?

principperforinklusion.digst.dk kan du finde konkrete værktøjer, materialer, cases og eksempler til hvert af de 6 principper, der har til formål at understøtte arbejdet med inkluderende digitalisering i din organisation.

Et eksempel på et konkret værktøj er de inklusionspersonaer, Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet. Personaerne er fiktive borgere med forskellige udfordringer, som myndighederne kan bruge til at tænke borgeres særlige behov ind i udviklingen af borgerrettede løsninger.

Der vil løbende komme nye værktøjer og materialer til platformen.

 

De 6 principper for digital inklusion

Hav øje for digitaliseringens konsekvenser
Beslutninger om digitalisering skal understøtte alle borgeres rettigheder og minimere risici for eksklusion.

Design løsninger for alle
Borgerrettede digitale løsninger skal udvikles med alsidig inddragelse af borgerne, tage afsæt i borgernes behov og være anvendelige for flest muligt.

Kommunikér så alle forstår det
Myndigheder skal anvende et letforståeligt sprog og bruge understøttende virkemidler.

Hjælp borgerne med deres digitale gøremål
Borgere skal have nem adgang til hjælp og vejledning i deres digitale kontakt med det offentlige.

Hjælp dem, der hjælper
Det skal være nemt, sikkert og trygt for støttepersoner at hjælpe digitalt.

Stil anvendelige alternativer til rådighed
Når borgere ikke har mulighed for at være digitale, skal der være alternativer til rådighed.