Behandling af personoplysninger i sundhedskort-appen

10-01-2024

Flere medier har skrevet om Digitaliseringsstyrelsens behandling af personoplysninger i sundhedskort-appen.

Sundhedskort-appen

Der bliver rejst en kritik af, at Digitaliseringsstyrelsen benytter et udtræk af data om sundhedskortet i stedet for at slå data op direkte i det oprindelige register hos sundhedsmyndighederne.

Kritikken handler om, hvorvidt dette er i overensstemmelse med databeskyttelsesreglernes princip om dataminimering, hvorefter behandling, herunder opbevaring af oplysninger, skal begrænses til det, der er nødvendigt for at opfylde formålet.

Baggrunden for anvendelse af et udtræk af data til opslag i stedet for opslag i det oprindelige register hos sundhedsmyndighederne er, at dette indtil for nylig teknisk har været nødvendigt for at kunne fremsøge informationerne.

En ny version af sundhedskort-løsningen, der ikke benytter udtrækket, bliver lanceret i løbet af januar 2024.