Fire organisationer får støtte til projekter for it-frivillige

10-01-2024
Digital service

Fire organisationer modtager tilskud fra pulje, der understøtter de mange frivillige, som hjælper borgere med det digitale.

Dansk Handicap Forbund, Ældre Sagen, Landsforeningen af Væresteder og Kirkens Korshær modtager tilskud fra pulje, som understøtter de frivillige, der yder it-hjælp.

Civilsamfundet spiller en central rolle i at støtte borgere i at begå sig i et samfund, der i stigende grad er digitalt. De frivilliges indsats er et vigtigt supplement til den formelle hjælp hos fx borgerservice. Med puljen støtter Digitaliseringsstyrelsen konkrete projekter, hvis primære fokus er at øge de frivilliges kompetencer inden for offentlig digitalisering og/eller digital sikkerhed.

De fire projekter, der har opnået støtte, bidrager til, at der kommer endnu flere frivillige, som kan hjælpe de borgere, der er udfordrede af digitaliseringen. Derudover bidrager de til at opkvalificere nogle af de frivillige, som allerede gør en stor indsats for at yde digital hjælp.

Der er i alt tildelt 1 mio. kr.

Læs mere om de enkelte projekter 

Digitaliseringsstyrelsen modtog 14 ansøgninger, og der blev samlet ansøgt om 4,3 mio. kr.

 

Fakta om tilskudspulje til frivilligindsatser med it-hjælp

Tilskudspuljen er en del af den politiske aftale om Indsatser for digital inklusion, der blev indgået den 27. juni 2023 mellem regeringen og Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet. Der er afsat i alt 3 mio. kr. til tilskudspuljen, hvoraf 1 mio. kr. er udmøntet i første ansøgningsrunde i 2023, og 2 mio. kr. er afsat til anden ansøgningsrunde medio 2024. Proces og deadline for at søge midler i 2024 offentliggøres på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.