Nyt nationalt koordinationscenter skal styrke cybersikkerhedssektoren

11-01-2024
Sikkerhed

Et nyt Nationalt Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC) skal nu sikre bedre sammenhængskraft i den danske cybersikkerhedssektor. Samtidig skal koordinationscenteret understøtte udviklingen og anvendelsen af innovative cybersikkerhedsløsninger i Danmark. Arbejdet skydes i gang med en kick-off konference d. 31. januar 2024.

Cybersikkerhed er altafgørende i et digitalt samfund som det danske. Derfor skal det nyoprettede Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC) blandt andet gøre det nemmere for cybersikkerhedssektoren at udvikle og finde finansiering til nye innovative cybersikkerhedsprojekter, som kan højne cybersikkerheden yderligere i Danmark. Konkret vil centeret oprette et landsdækkende fagligt netværk for cybersikkerhedsaktører og udmønte i alt 17,3 millioner kroner i tilskudsmidler til innovative cybersikkerhedsprojekter i 2024 og 2025.

NCC er organisatorisk forankret i Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, og et korsortie bestående af CenSec og DigitalLead er udpeget som operatør for centeret. De to klyngeorganisationer har sammen vundet udbuddet på opgaven fra NCC. Frem mod slutningen af 2025 igangsættes løbende initiativer, der styrker cybersikkerhedssektoren i Danmark.

NCC ønsker gennem tilskudspuljerne og det faglige netværk at fremme et tættere samarbejde i sektoren og understøtte videns- og erfaringsudvekling mellem en bred kreds af aktører inden for cybersikkerhed. Et centralt mål er også at få fjernet hindringer, som den danske cybersikkerhedssektor oplever, når de søger finansiering fra EU’s tilskudsfonde.

Den 31. januar 2024 afholdes en kick-off konference, hvor interesserede fra den danske cybersikkerhedssektor kan høre mere om NCC og centerets planlagte initiativer.

Program og tilmelding til kick-off kan findes på NCC's hjemmeside her.

Nærmere information om NCC kan findes på centerets hjemmeside her.

Om NCC

Det Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC) i Danmark er en del af et netværk, der består af 27 centre – et fra hvert medlemsland i EU. Netværket af NCC’er har til formål at forbedre innovationssamarbejdet og konkurrenceevnen inden for cybersikkerhed i EU.