Nu kan du søge dansk medfinansiering til deltagelse i efterårets projektindkaldelser i Digital Europe

28-06-2024

Har du planer om at søge midler til digitale projekter gennem Digital Europe-programmet her i efteråret? Så kan du nu søge om yderligere medfinansiering fra Digitaliseringsstyrelens tilskudsfond.

Billede genereret med kunstig intelligens

Digital Europe-programmet skal sikre bred udrulning og anvendelse af digitale teknologier på tværs af Europa. Derfor kan du, som virksomhed, offentlig myndighed eller vidensinstitution, få økonomisk støtte til projekter om bl.a. datadeling, kunstig intelligens, digitale kompetencer og cybersikkerhed.

Ofte får du halvdelen af dine udgifter dækket af EU, når du deltager i et projekt i Digital Europe-programmet. Men med Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfond kan du søge om yderligere medfinansiering på op til 25 pct. af dine udgifter.

Hvis du er en SMV, finansierer EU sommetider 75 pct. af dine projektudgifter. Ved at søge medfinansiering fra Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfond kan du i de tilfælde opnå op mod 100 pct. finansiering samlet set til din deltagelse i et projekt.

Hvordan søger du?

Du skal ansøge Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfond forud for, at du ansøger i Digital Europe-programmet. For at ansøge skal du udfylde en kort ansøgningsskabelon, som du kan hente på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Udfyld skabelonen og send den til . Der er ansøgningsfrist mandag den 26. august kl. 12:00 og torsdag den 14. november 2024 kl. 12:00 afhængigt af, hvilken projektindkaldelse du ønsker medfinansiering til. Gå til mere information her.

Du får svar på din ansøgning om medfinansiering forud for, at du sender din ansøgning til EU-Kommissionen.

Hvad er Digital Europe?

Digital Europe er EU's program for digital omstilling, som for 2021-2027 har til formål at sikre bred udrulning og anvendelse af digitale teknologier i samfundet. Programmet med finansierer blandt andet projekter og initiativer inden for kunstig intelligens, deling af data på tværs af lande og styrkelse af cybersikkerheden i både den offentlige og private sektor.

Digitaliseringsstyrelsen er tovholder for en referencegruppe, som er nedsat for at fremme dansk deltagelse i Digital Europe-programmet.

Læs mere om Digital Europe og evt. melde dig ind i referencegruppen her.