Ny analyse af dataetik i store danske virksomheder er lavet med kunstig intelligens

11-06-2024

I en ny analyse ser Digitaliseringsstyrelsen nærmere på, hvordan de store danske virksomheder forholder sig til dataetik, og for første gang har styrelsen anvendt generativ kunstig intelligens (ChatGPT) til en større analyse.

De fleste større virksomheder anvender og behandler i dag data af forskellig art. Derfor er det en god idé, at man som virksomhed forholder sig dataetik til, hvordan og hvor ofte dataanvendelse finder sted, og hvordan man i den sammenhæng bedst tager hensyn til fx borgerrettigheder og samfundsværdier.

Siden 2021 har det været lovpligtigt for store danske virksomheder at redegøre for dataetik i deres årsrapporter, men hvordan forholder virksomhederne sig så reelt til dataetik? Det har Digitaliseringsstyrelsen set nærmere på i en ny analyse.

3.673 årsrapporter er blevet analyseret af ChatGPT

I den nye analyse er det første gang, at Digitaliseringsstyrelsen har anvendt generativ kunstig intelligens som analyseredskab. Ved hjælp af ChatGPT har det for første gang været muligt at dykke ned i samtlige årsrapporter frem for blot at forholde sig til et udsnit.

I alt er 3.673 årsrapporter fra 2022 og 2023 blevet tygget igennem ved hjælp af kunstig intelligens, og resultaterne er efterfølgende blevet valideret ved hjælp af manuel stikprøvekontrol på 100 tilfældigt udvalgte afsnit om dataetik i årsrapporterne. Det er der kommet et fem siders langt prompt ud af – og en rapport om dataetik.

Dataetiske overvejelser ved brug af ChatGPT fylder i rapporten. Det var afgørende for valget om at bruge kunstig generativ intelligens, at virksomhedernes årsrapporter er offentligt tilgængelig information. Dataopbevaring og krydsning, er efterfølgende foretaget i et lukket miljø hos Danmarks Statistik.

Halvdelen af de store danske virksomheder har en dataetisk politik

Rapporten er lavet som led i Digitaliseringsstyrelsens dataetiske vejledningsindsats over for virksomheder og fokuserer på, hvordan virksomheder forholder sig til dataetik og hvilke emner, der kommer i spil i redegørelserne.

Af analysen fremgår det, at 84 pct. af de store virksomheder forholdt sig til dataetik i 2023, og i både 2022 og 2023 har halvdelen af Danmarks største virksomheder rapporteret, at de har en dataetisk politik.

Analysen viser også, at virksomhederne forstår dataetik forskelligt. Mange virksomheder ser eksempelvis dataetik i sammenhæng med GDPR, mens andre i højere grad har fokus på kunstig intelligens og medarbejderdata.

Hent hele analysen 'Dataetik i store danske virksomheder 2023'

Få vejledning i dataetik

Vejledning i dataetik findes på Virksomhedsguiden, hvor du blandt andet kan finde hjælp til at:

  • Udarbejde dataetiske retningslinjer
  • Bruge dataetik i udvikling af algoritmer
  • Downloade tjekliste om digital ansvarlighed til ledelsen/bestyrelsen
  • Finde konkrete værktøjer til dataetik
  • Søge tilskud til projekter om dataetik som SMV gennem SMV:Digital
  • Booke et oplæg til din virksomhed om dataetik

Gå til Virksomhedsguiden på virksomhedsguiden.dk

Læs mere om dataetik i virksomheder