Nyt inspirationskatalog: Sådan bruger det offentlige generativ AI

20-06-2024

I et nyt casekatalog præsenterer Digitaliseringsstyrelsen og KL syv eksempler på brug af generativ AI i den offentlige sektor. Eksemplerne
spænder fra chatbots, der skal give borgere hurtigere svar, til løsninger, der kan assistere medarbejdere i opgaveløsningen.

Det seneste år har mange myndigheder vist interesse og nysgerrighed for generativ AI – teknologien som særligt blev kendt fra chatbots som ChatGPT og Copilot. Siden udviklingen tog fart, har der været en efterspørgsel på brugsscenarier og inspiration til, hvordan myndigheder kan anvende teknologien ansvarligt.

I et nyt inspirationskatalog deler syv myndigheder deres erfaringer med generativ AI. De viser en retning for, hvordan teknologien kan gøre en forskel i hverdagen. Kataloget indeholder cases med løsninger som borgervendte chatbots, referatskrivning og interne chatbots, som hjælper medarbejderne med alt fra at finde vejledninger til at skrive i øjenhøjde.

”Vi håber, de syv cases kan fungere som inspiration til andre myndigheder, der også vil i gang med generativ AI. I Digitaliseringsstyrelsen afprøver vi selv generativ AI til forskellige formål, og har for nyligt offentliggjort en analyse, hvor generativ AI har analyseret på 3.673 årsrapporter. Det eksempel og seks andre kan man læse mere om i inspirationskataloget,” siger Mette Lindstrøm Lage, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.

Værdi i hverdagen

Eksemplerne i inspirationskataloget bygger på de første erfaringer med teknologien. Digitaliseringsstyrelsen og KL håber, at erfaringerne kan inspirere andre myndigheder og være med til at udbrede viden om, hvordan generativ AI kan skabe værdi.

“Kommunerne arbejder konstant på at optimere processer og skabe bedre løsninger for borgerne. Inspirationskataloget viser, hvordan generativ AI kan bidrage til den daglige opgaveløsning og gøre en forskel for borgere og medarbejdere. Vi skal være ambitiøse og fremme den ansvarlige brug af AI i den offentlige sektor,” siger Frederik Nordentoft Andersen, kontorchef i KL.

Læs inspirationskataloget her.

Faktaboks: Inspirationskatalogets syv cases med generativ AI

  • AI-assistent på Esbjerg Kommunes hjemmeside svarer på spørgsmål fra borgere
  • AI-chatbot på Rigshospitalet besvarer spørgsmål fra patienter med skjoldbruskkirtelkræft
  • AI-løsning i Roskilde Kommune hjælper med at lave referater af høringssvar
  • AI hjælper Digitaliseringsstyrelsen med at lave analyser
  • AI-løsning i ATP skriver journalnotater af samtaler med borgere
  • AI-chatbot på Vejles intranet gør det nemt for medarbejderne at bruge generativ AI
  • AI-assistent i Miljøstyrelsen kan hjælpe med opgaver og er med til at ruste organisationen til AI

Gode råd til generativ AI

Det er vigtigt at afklare tekniske, juridiske og organisatoriske forhold i AI-projekter. I kataloget understreger Digitaliseringsstyrelsen og KL, at myndigheder altid skal undersøge, hvilken type data de kan dele og afklare, hvordan data bliver behandlet.

Ud fra erfaringerne i de syv cases bliver der highlightet tre gode råd til at komme i gang med generativ AI:

  • Få ledelsesopbakning til at opstarte og forankre arbejdet med generativ AI
  • Gør teknologien lettilgængelig, så den let bliver en del af medrbejdernes hverdag
  • Start med små, afgrænsede projekter til at afprøve teknologi-ns muligheder

Kontakt

Laura Skytte Andersen
Digitalisering & Teknologi, KL
Telefon: +45 3370 3443
E-mail:

Thomas Bruun Funch
Presserådgiver, Digitaliseringsstyrelsen
Telefon: +45 2127 3817
E-mail: