Ny måling viser høj tilfredshed med blandt andet Digital Post, MitID og borger.dk

05-03-2024
Digital transformation

Digitaliseringsstyrelsen har for første gang fået udarbejdet en samlet måling af brugernes tilfredshed med de offentlige digitale løsninger.

En samlet tilfredshedsmåling af syv af de største offentlige digitale løsninger tager blandt andet temperaturen på brugernes tilfredshed med Digital Post, MitID og borger.dk, og her er tilfredsheden høj.

Mere end 7 ud af 10 er tilfredse med løsningerne til borgere

Målingen viser høj tilfredshed blandt brugerne af løsningerne til borgere, blandt andet Digital Post, MitID og borger.dk. På tværs af løsningerne er mere end 7 ud af 10 brugere tilfredse.

Samtidig er antallet af utilfredse brugere lavt. Under 6 pct. af brugerne er utilfredse på tværs af alle løsninger.

Bedre indblik i brugernes oplevelser med de digitale løsninger

Den gennemførte tilfredshedsmåling giver indsigt i, hvordan brugerne oplever Digitaliseringsstyrelsens forskellige løsninger, herunder hvad de er særligt glade for, og hvor de ser rum for forbedringer. Den viden kan Digitaliseringsstyrelsen bruge fremadrettet i det løbende arbejde med at forbedre løsningerne. Digitaliseringsstyrelsens løsninger tjener vidt forskellige brugsformål og varierer i kompleksitet.

Resultaterne af tilfredshedsmålingen viser generelt en lidt højere tilfredshed med de mindst komplekse løsninger, der udelukkende anvendes til ét formål. I arbejdet med at forbedre løsningerne bestræber Digitaliseringsstyrelsen sig på at gøre alle løsninger så nemme at anvende for borgerne som muligt.

Hent 'Brugerundersøgelse af Digitaliseringsstyrelsens borgerrettede systemløsninger 2023'

Hent 'Brugerundersøgelse af Digitaliseringsstyrelsens virksomhedsrettede systemløsninger 2023'

Læs Digitaliserings- og ligestillingsministeriets pressemeddelelse om brugerundersøgelserne på digmin.dk

Kort om målingen

  • Digitaliseringsstyrelsen har ansvaret for at drive nogle af de mest samfundskritiske offentlige digitale løsninger, der anvendes af størstedelen af både den danske befolkning og de danske virksomheder. For at understøtte det løbende arbejde med at forbedre de digitale løsninger har Digitaliseringsstyrelsen i 2023 for første gang fået foretaget en samlet måling af syv af styrelsens digitale løsninger for borgere og virksomheder.
  • Formålet med målingen er at opnå mere viden om brugernes oplevelse af Digitaliseringsstyrelsens løsninger. Samtidig gør målingen det for første gang muligt at sammenligne resultaterne på tværs af løsningerne. 
  • Målingen er foretaget af Epinion for Digitaliseringsstyrelsen. Data til undersøgelserne af løsningerne målrettet borgere er indsamlet gennem Nordstats webpanel blandt et repræsentativt udsnit af brugere af hver af de fem løsninger (i alt 5.522 respondenter). Data til undersøgelser er indsamlet blandt et repræsentativt udsnit af private virksomheder og foreninger (i alt 2.509 respondenter) og udsendt som elektronisk spørgeskema via Digital Post.
  • Undersøgelserne indeholder spørgsmål om blandt andet tilfredshed, tillid, sikkerhed, anvendelse, brugervenlighed og supportbehov.

Resultater af tilfredshedsmålingen (løsninger til borgere), januar 2024

Løsning

Tilfreds

Neutral

Utilfreds

Digital Post

79 pct.

16 pct.

5 pct.

MitID

74 pct.

20 pct.

6 pct.

Borger.dk

71 pct.

25. pct.

4 pct.

Sundhedskort-app

83 pct.

15 pct.

2 pct.

Kørekort-app

91 pct.

8 pct.

1 pct.

Resultater af tilfredshedsmålingen (løsninger til virksomheder), januar 2024

Løsning

Tilfreds

Neutral

Utilfreds

Digital Post til virksomheder

53 pct.

34 pct.

13 pct.

MitID Erhverv*

70 pct.

20 pct.

10 pct.

*Tilfredshedstallet for MitID Erhverv er udregnet ved at sammenlægge resultaterne for to forskellige brugergrupper, henholdsvis brugere af MitID Erhverv og brugere af MitID privat til erhverv. Blandt brugere af MitID Erhverv er tilfredsheden 63 pct. Blandt brugere af MitID privat til erhverv, som typisk anvendes af enkeltmandsvirksomheder og foreninger, er tilfredsheden 77 pct.