Webinar: Bliv klogere på hvordan du ansøger om midler til Digital Europe-programmet

07-03-2024

EU’s program til digital omstilling har åbnet for forårets projektindkaldelser, hvor bl.a. virksomheder, offentlige myndigheder og videninstitutioner kan søge om midler til digitale projekter. Digitaliseringsstyrelsen afholder to webinarer, hvor du kan blive klogere Digital Europes specifikke projektindkaldelser, høre mere om ansøgningsprocessen og få tips til din ansøgning.

Kort over et digitalt Europa genereret af kunstig intelligens.

Digital Europe er et EU-program, der skal sikre en bred udrulning og anvendelse af digitale teknologier på tværs af Europa. Det sker via økonomisk støtte til projekter om udrulning og anvendelse af digitale teknologier i samfundet, og hvert år åbner Digital Europe op for en række såkaldte projektindkaldelser, hvor relevante parter kan søge om tilskud til projekter, der opfylder de konkrete projektbeskrivelser.

I 2024 er der mulighed for at søge tilskud inden for mange forskellige områder, herunder især data spaces og kunstig intelligens.

Er det områder, som I arbejder med i din organisation, er der derfor mulighed for, at I kan få midler til at realisere et projekt i samarbejde med andre danske og europæiske partnere. Typisk finansierer Digital Europe-programmet halvdelen af projektet, mens man selv skal dække den anden halvdel (eksempelvis med egen tid).

Bliv klogere på, hvordan du søger midler

EU’s indkaldelser er konkurrenceudsatte, hvilket betyder at kun de bedste ansøgere vinder. Ønsker du at vide mere om emnerne og ansøgningsprocessen, står vi i Digitaliseringsstyrelsen klar til at hjælpe dig med to gratis webinarer.

På det første webinar kan du høre mere om tre specifikke projektindkaldelser inden for data spaces. Det er relevant for dig, hvis I for eksempel selv arbejder med data spaces og vil blive klogere på, om det er relevant for jer at søge om midler her, eller hvis du er nysgerrig på at høre om arbejdet med data spaces i Digital Europe.

På det andet webinar fokuseres der mere generelt på selve ansøgningsprocessen. Det er relevant for dig, hvis I overvejer at søge om midler og gerne vil have nogle tips til at lave den gode ansøgning.

Derudover har Folketingets partier i februar 2024 indgået en aftale om en strategi for Danmarks digitale udvikling, hvor det er besluttet, at der afsættes 30 mio. kr. til at medfinansiere dansk deltagelse i EU’s digitale programmer og initiativer. Mulighed for at søge om medfinansiering herfra til projekter under Digital Europe vil blive annonceret snarest muligt.

Digitaliseringsstyrelsens webinarer

Webinar 1: Vejledning til tre projektindkaldelser inden for data spaces
Tirsdag d. 2. april kl. 14:00-15:30.
Tilmelding senest d. 1. april. Klik her.

Program:

Kl. 14:00-14:10

Velkommen

Kl. 14:10-14:40

Introduktion og spørgsmål til projektindkaldelser:

-          Energy Data Space
-          European Green Deal Data Space
-          Common European Mobility Data Space 

Kl. 14:40-15:25

Oplæg og dialog v. potentielle ansøgere eller interesserede:

-          Jonas Hansen, DigitalLead
-          Maria Tørnsø Østergaard, Greater Copenhagen EU Office
-          Martin Fogh Skovlyst, Energinet

Kl. 15:25-15:30

Spørgsmål og afslutning

 

Webinar 2: Vejledning og tips til den gode ansøgning
Onsdag d. 3. april kl. 14:00-15:00
Tilmelding senest d. 2. april kl. 12. Klik her

Program:

Kl. 14:00-14:10

Velkommen

Kl. 14:10-14:30

Vejledning til ansøgningsprocessen og tips til den gode ansøgning

Kl. 14:30-14:45

Oplæg v. virksomhed der før har ansøgt (TBA)

Kl. 14:45-14:55

Dialog og spørgsmål

Kl. 14:55-15:00

Afslutning

Hvad er Digital Europe?

Digital Europe er EU's program til digital omstilling, som for 2021-2027 har til formål at sikre bred udrulning og anvendelse af digitale teknologier i samfundet. Programmet medfinansierer blandt andet et europæisk netværk af digitale inno-vationshubs samt specialiserede centre inden for supercomputere, kunstig intel-ligens og cybersikkerhed. Digitaliseringsstyrelsen er tovholder for den reference-gruppe, som er nedsat for at sikre solid dansk deltagelse.

Du kan læse mere om Digital Europe her.

Hvem er Digital Europe relevant for?

Relevante aktører for programmet er virksomheder og offentlige myndigheder der ønsker at gøre bedre brug af digitale teknologier. Videninstitutioner og erhvervsfremmeaktører er også relevante aktører særligt for at stille testfaciliteter til rådighed og skabe samarbejder og partnerskaber omkring fælles digitaliseringsprojekter.