Afbureaukratisering

Enkle regler og processer

Bits og bytes gør det ikke alene. Enkle regler og gennemtænkte processer er afgørende, hvis Danmarks digitale resultater skal stå mål med de digitale ambitioner

Nyt om afbureaukratisering

Bedre sammenhæng

Regeringen har i september 2018 lanceret det samlede reformprogram for Sammenhængsreformen, der skal sætte borgeren først i en mere sammenhængende offentlig sektor.

Som en del af Sammenhængsreformen arbejder Digitaliseringsstyrelsen blandt andet for at skabe digital service i verdensklasse, gøre lovgivning digitaliseringsklar samt gennemgår den samlede regulering på en række velfærdsområder.

Hent "Digital service i verdensklasse"

Læs mere om digitaliseringsklar lovgivning

Læs mere om kulegravning af velfærdsområder

""

Klare juridiske rammer for digital forvaltning

I dag møder borgerne den offentlige sektor digitalt. Digitaliseringsstyrelsen leder som en del af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 drøftelserne af, hvordan tværgående lovgivning som fx forvaltningsloven tilgodeses i det digitale Danmark.

Læs mere om klare juridiske rammer

""

Digitaliseringsklar lovgivning

Fremtidens love skal matche den digitale virkelighed – og det digitale samfund Danmark er i dag. Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning i Digitaliseringsstyrelsen bistår ministerierne med at sikre, at lovgivning målrettet deres sektor kan understøttes digitalt. 

Læs mere om digitaliseringsklar lovgivning

""

Kulegravninger af ældreområdet og dagtilbudsområdet er afsluttet

Velfærdsmedarbejderne skal have mere tid sammen med borgeren. Med afslutningen af kulegravninger af ældreområdet og dagtilbudsområdet ved man mere om, hvor krav og registreringer er unødvendige, eller ikke giver mening for arbejdet med borgeren. 

Læs mere om kuglegravning af velfærdsområder