Projekter der har fået tildelt midler

Fire projekter har fået tildelt midler fra første ansøgningsrunde til Tilskudspulje til frivilligindsatser med it-hjælp.

Resultatet af første ansøgningsrunde er, at Dansk Handicap Forbund, Ældre Sagen, Landsforeningen af Væresteder og Kirkens Korshær modtager tilskud på i alt 1 mio. kr. 

Digitaliseringsstyrelsen modtog 14 ansøgninger, og der blev samlet ansøgt om 4,3 mio. kr.

Det er disse fire projekter, der har modtaget støtte:

Dansk Handicap Forbund: Alle Skal Kunne Være Digitale

Dansk Handicap Forbund har fået støtte til at uddanne 15-20 frivillige til at hjælpe andre med fysiske handicap til at blive mere digitalt selvhjulpne. Efter uddannelsen vil de frivillige stå for en række fysiske møder, hvor borgere kan få hjælp til digitale udfordringer samt 12 digitale møder, hvor borgere kan få hjælp til specifikke udfordringer, fx med talegenkendelse. Der etableres desuden en fast digital rådgivning, der er åben 2 timer hver uge.

Projektperiode: 1. februar 2024 – 31. december 2025

Landsforeningen af Væresteder: IT-ambassadører

Landsforeningen af Væresteder har fået støtte til at uddanne socialt udsatte værestedsbrugere til at være frivillige IT-ambassadører, der kan hjælpe andre værestedsbrugere med digitale udfordringer. Projektet forventes at uddanne 20-30 IT-ambassadører fordelt på 10 væresteder.

Projektperiode: 1. september 2024 – 31. december 2024

Ældre Sagen: Kurser for it-frivillige

Ældre Sagen har fået støtte til at afholde gennemføre seks kurser for deres it-frivillige rundt i landet under følgende overskrifter: 'Overblik og indblik i sundhedsapps', 'Det digitale hjem' og 'Forstå og begå dig digitalt'. Herudover har Ældre Sagen fået midler til udvikling af nye videoer på deres videoportal målrettet frivillige.

Projektperiode: 1. marts 2024 – 28. februar 2025

Kirkens Korshær: IT-læring til frivillige i Kirkens Korshær

Kirkens Korshær har fået støtte til kompetenceudvikling af deres frivillige inden for offentlig digitalisering, så de frivillige kan hjælpe de brugere, der kommer i Kirkens Korshærs varmestuer, familietilbud mv. Kirkens Korshær afholder online kurser for 50 pct. af deres frivillige, svarende til ca. 750 frivillige. Kurset gøres til en fast del af onboarding af nye frivillige.

Projektperiode: 1. januar 2024 – 31. maj 2025