Tilskudspuljens formål

Ny tilskudspulje skal understøtte frivilliges arbejde med at hjælpe borgere, der er udfordret af det digitale.

I løbet af to ansøgningsrunder kan civilsamfundsorganisationer søge tilskud til projekter, hvis primære fokus er at øge frivilliges kompetencer inden for offentlig digitalisering og/eller digital sikkerhed. Projekterne skal understøtte de frivillige, så de har de bedste forudsætninger for at hjælpe andre.

Ansøgningsfrist

Første ansøgningsrunde havde ansøgningsfrist den 15. november 2023 kl. 12.

Næste ansøgningsrunde åbner medio 2024. 

Økonomisk ramme

Der gives støtte på mellem 150.000 og 499.999 kr. pr. projekt.

Der er afsat 1 mio. kr. til denne ansøgningsrunde. Derudover er der afsat 2 mio. kr. til en ny ansøgningsrunde, som der åbnes for medio 2024.

Puljens formål

Tilskudspulje til frivilligindsatser med it-hjælp har til formål at understøtte civilsamfundsorganisationer, som har frivillige, der gør en indsats for at hjælpe borgere, der er udfordrede af digitaliseringen. Puljen skal bidrage til at fremme et mere inkluderende digitalt velfærdssamfund for alle.

Hvad kan der søges støtte til?

Puljen støtter konkrete projekter, der øger de frivilliges kompetencer inden for offentlig digitalisering og/eller digital sikkerhed. Puljens målgruppe er frivillige, der yder it-hjælp til borgere, der oplever udfordringer med det digitale. Der kan fx søges støtte til kurser, udvikling af læringskoncepter eller indkøb af digitale platforme. Der kan også søges om støtte til at udbrede kendskabet til både nye og eksisterende muligheder for at få it-hjælp af frivillige.

Hvem kan søge?

Civilsamfundsorganisationer med en frivilligindsats, der understøtter borgere, der oplever udfordringer med det digitale.

Sådan vurderes ansøgningerne

Ansøgninger til puljen vurderes på baggrund af følgende kriterier

  1. Formål og målgruppe: Ansøger og projekt skal falde inden for ansøgningspuljens formål og målgruppe.
  2. Aktiviteter: De beskrevne aktiviteter og metoder skal bidrage til at understøtte projektets formål, og der skal være en realistisk plan for, hvordan og hvor mange fra målgruppen, der kan nås gennem aktiviteterne.
  3. Kvalifikationer og kompetencer: Projektets medarbejdere skal have kompetencer og erfaringer til at understøtte projektets gennemførelse.
  4. Sammenhæng i projektet: Der skal opstilles en realistisk tids- og aktivitetsplan og være sammenhæng mellem projektets aktiviteter, valgte metoder og mål.
  5. Forankring og videreførelse: Der skal indgå overvejelser om forankring eller videreførelse af indsatsen efter projektperioden.
  6. Organisering og ledelse: Det skal beskrives, hvordan projektets organisering og ledelse understøtter de forventede resultater.
  7. Budget: Budgettet skal beskrives og hænge sammen med projektets aktiviteter og rækkevidde.

Digitaliseringsstyrelsen vurderer indkomne ansøgninger og indstiller projekter til tilskud inden udgangen af 2023.