Teknologiske løsninger kan være med til at løse de store samfundsudfordringer

Nye teknologier, såsom kunstig intelligens og databaserede løsninger, kan bidrage til at løfte Danmarks store samfundsudfordringer.

I forbindelse med finansloven 2022 blev der etableret en tilskudspulje for nye teknologier (142,8 mio. kr. 2022-2025). 

Puljen støtter større projekter på tværs af den offentlige sektor, som skal idriftsætte eller udbrede konkrete digitale løsninger, der kan bidrage til at løse store samfundsudfordringer på særligt velfærdsområder som sundhed og ift. den grønne omstilling og den forventede mangel på arbejdskraft.

Digitaliseringsstyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for ydelse af tilskud, krav om samarbejde mellem myndigheder, afgrænsning af fagområder, skalérbarhed, indkaldelse af ansøgninger og krav til sådanne ansøgninger. De nærmere rammer mv. for de enkelte ansøgningsrunder offentliggøres på digst.dk og på statens-tilskudspuljer.dk.