Anvendelse

Offentlige og private organisationer samt enkeltpersoner leverer indhold til Digitaliser.dk i form af publikationer, specifikationer, programmel eller anden information.

Vilkår for brug af Digitalisér.dk

Digitaliseringsstyrelsen påtager sig intet ansvar for fejlinformation eller skader, som følge af fejl i software eller lign. og hæfter ikke for erstatningskrav, som følge af brugen af Digitalisér.dk eller programmel hentet fra Digitalisér.dk.

Det fremgår altid hvilken juridisk person, der er ansvarlig for det enkelte indhold, og det er op til denne juridiske person at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte. Ansvaret for eventuelle immaterielle- eller licensmæssige overtrædelser tilfalder ligeledes den juridiske person, der er angivet som ansvarlig for det pågældende indhold.

Digitaliseringsstyrelsen forbeholder sig ret til at bevare kopi af alt indhold, men påtager sig ikke noget ansvar for mistede eller utilgængelige data. Digitaliseringsstyrelsen videregiver ikke personoplysninger til tredjemand.

Digitalisér.dk er forbundet til andre netsteder via links, som ikke er undergivet Digitaliseringsstyrelsens kontrol, og Digitaliseringsstyrelsen påtager sig derfor ikke ansvaret for indholdet på disse netsteder.

Du skal som bruger af digitalsier.dk bruge dit eget og korrekte navn, når du opretter en profil på Digitalisér.dk. Får Digitaliseringsstyrelsen mistanke om, at du bruger et falsk navn eller på anden vis ikke overholder vores vilkår, forbeholder Digitaliseringsstyrelsen sig retten til at slette din profil.

Ophavsret og anvendelse andre steder

Ifølge Lov om ophavsret tilhører indhold (litterære eller edb-programmel, jf. Lov om ophavsret) ophavsmanden. Ved at udgive indhold på Digitalisér.dk giver ophavsmanden alle tilladelse til gratis at bruge dette (brugsret).

Indhold på Digitaliser.dk kan frit anvendes og eksporteres til brug i anden sammenhæng. De grafiske elementer på Digitaliser.dk må ikke anvendes i kommerciel sammenhæng, undtagen i forbindelse med redaktionel omtale af Digitaliser.dk.

Kommentarer og debatindlæg er som udgangspunkt ikke beskyttet af Ophavsretsloven.

Brug af indhold fra Digitalisér.dk skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Lov om Ophavsret og Persondataloven.

Annoncering og uvedkommende indhold

Digitalisér.dk handler om at samarbejde om digitaliseringen i det offentlige, og det er derfor ikke tilladt at reklamere, annoncere eller lign. for kommercielle produkter på Digitalisér.dk

Digitaliseringsstyrelsen forbeholder sig rettet til, uden forudgående varsel, at slette indhold, der ikke overholder overstående vilkår, er ulovligt, stødende, eller som har karakter af uvedkommende opbevaring.