Privatlivspolitik

Følgende vilkår gælder for brugen af kørekort-appen.

Din kørekort-app

Kørekort-appen må alene installeres på din personlige mobiltelefon.

Du kan kun anvende appen på én mobiltelefon ad gangen. Opretter du kørekort-appen på en anden telefon, får du mulighed for at nulstille den kørekort-app, du tidligere har oprettet. Den nulstillede kørekort-app er derefter ikke gyldig.

Hvis du ikke længere ønsker at bruge kørekort-appen på din mobiltelefon, skal du huske at nulstille den, enten via appen eller via selvbetjeningsløsningen på borger.dk, samt slette appen fra mobiltelefonen.

Behold dit fysiske kørekort

Kørekort-appen er et supplement til det fysiske kørekort, og appen erstatter derfor ikke dit fysiske kørekort. Du skal derfor stadig beholde dit fysiske kørekort, men du kan lade det ligge derhjemme.

Kun gyldigt i Danmark

Husk dit fysiske kørekort, når du skal til udlandet. Kørekort-appen er kun gyldig i Danmark.

Dit ansvar

Det er dit ansvar at kunne fremvise dit kørekort til politiet. Er din mobiltelefon løbet tør for strøm, eller er skærmen ødelagt, kan du få en bøde for ikke at have medbragt dit kørekort under kørslen.

Når du får et nyt kørekort, skal du oprette dig i kørekort-appen igen

Kørekort-appen følger gyldigheden for dit fysiske kørekort. Hvis du fornyer dit fysiske kørekort eller får et nyt fysisk kørekort, skal du også oprette dig i kørekort-appen igen.

Hvis du indstiller din iPhone fra en sikkerhedskopi, skal du oprette dig i kørekort-appen igen

Kørekort-appen kan kun anvendes på én mobiltelefon ad gangen. Indstiller du en ny iPhone ved hjælp af en sikkerhedskopi af din tidligere iPhone, der indeholder en version af appen, hvor du har oprettet dit kørekort, skal du stadig oprette dit kørekort på din nye iPhone.

Personer med fotosensitiv overfølsomhed

Personer med fotosensitiv overfølsomhed bør ikke kigge direkte på strømmen af QR-koder i "Kontrol"-funktionen.

Internetforbindelse

Appen kræver internetforbindelse, hvis du skal fremvise en QR-kode som id.

Brugsret

Du har en ikke-eksklusiv og ikke overdragelig ret til at bruge kørekort-appen på din personlige mobiltelefon inden for rammerne af disse brugervilkår, så længe Digitaliseringsstyrelsen vælger at udbyde kørekort-appen. Du har ingen rettigheder til kørekort-appen ud over denne brugsret. Digitaliseringsstyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre din ret til at anvende kørekort-appen.

Ansvarsbegrænsning

Digitaliseringsstyrelsen har intet erstatningsansvar for skader på din mobiltelefon, tab af data, tabt avance eller andre skader forårsaget af kørekort-appen.

Digitaliseringsstyrelsen garanterer ikke, at kørekort-appen er tilgængelig og har fuld funktionalitet, hvis ikke du som bruger følger de anvisninger, der gives i appen og som fremgår af disse brugervilkår.

Ændring af appens funktioner

Digitaliseringsstyrelsen kan til enhver tid, og uden pligt til på forhånd at oplyse dig herom, ændre appen og dens funktioner, design, omfang, software, sprogversioner eller andre aspekter med relevans for appen.

Elektroniske spor

Når du henter og bruger kørekort-appen opsamler Digitaliseringsstyrelsen følgende informationer, som du efterlader som elektroniske spor: Hvilken mobil enhed du bruger, hvilket operativsystem din mobile enhed har og hvilken IP-adresse du benytter, om sikkerheden på din enhed er intakt (fx ikke jailbroken/rooted) samt oplysninger om tekniske nedbrud.

Vi bruger oplysningerne til at udbedre tekniske fejl samt til at navngive din enhed, så du kan genkende den, hvis du på et tidspunkt får brug for at nulstille din kørekort-app via selvbetjeningsløsningen på borger.dk. De elektroniske spor bruges ikke til at indsamle personlige oplysninger om dig.

For at øge brugervenligheden og udbredelsen af denne app, indsamler Digitaliseringsstyrelsen til eget brug tekniske oplysninger, der belyser, hvordan appen fungerer, og hvilke funktioner, der måtte være behov for at forbedre. Disse tekniske data kan ikke henføres til dig personligt.

Sådan behandler Digitaliseringsstyrelsen dine personoplysninger

Digitaliseringsstyrelsen skal hermed oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger i kørekort-appen.

Digitaliseringsstyrelsen og Rigspolitiet er fælles dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i kørekort-appen.

Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for kørekort-appen og dermed ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med anvendelse og drift af kørekort-appen. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K

CVR-nr.: 34 05 11 78
Telefon: 33 92 52 00
E-mail:

Rigspolitiet stiller oplysninger fra kørekortregisteret til rådighed for Digitaliseringsstyrelsen til brug for kørekort-appen og er ansvarlig for, at disse oplysninger er korrekte og ajourførte. Du finder Rigspolitiets kontaktoplysninger nedenfor:

Rigspolitiet
Polititorvet 14
1780 København V

CVR-nr.: 17 14 36 11

Center for Databeskyttelse kan kontaktes på:
Telefon: 33 14 88 88
E-mail:

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: 

Ved brev:

Digitaliseringsstyrelsen
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4
1301 København K

Formålet med Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger er, at du kan oprette og anvende kørekort-appen samt anvende den tilhørende selvbetjeningsløsning på borger.dk.

 • Dine kørekortoplysninger bliver behandlet med det formål, at de kan vises i din kørekort-app.
 • Oplysninger fra dit pas og dit MitID bliver behandlet med det formål, at verificere din identitet i forbindelsen med, at du opretter din kørekort-app.
 • Din mobiltelefons IP-adresse behandles med det formål at understøtte fejlsøgning og revision.

Retsgrundlaget for Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Behandlingen af dine personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e (offentlig myndighedsudøvelse) jf. bekendtgørelse om kørekort § 6 (BEK nr. 1843 af 22/09/2021)
 • Behandlingen af følsomme personoplysninger (hvis du har helbredsoplysninger i påtegnings-koder) sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g (væsentlig samfundsinteresse), jf. bekendtgørelse om kørekort § 6 (BEK nr. 1843 af 22/09/2021)
 • Behandlingen af oplysninger om strafbare forhold (hvis du har oplysninger om strafbare forhold i påtegnings-koder) sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 8, stk. 1.
 • Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Digitaliseringsstyrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Fødested
 • Nationalitet
 • Kørekortnummer
 • Pasnummer
 • Pasfoto
 • PID-nummer, som er et personligt id-nummer fra dit MitID, anvendes til at identificere din identitet i forbindelse med, at du logger ind med MitID, når du opretter et digitalt kørekort
 • UUID, som er dit unikke id i løsningen
 • Public Key, som er din nøgle, der bruges til at identificere dig overfor løsningen.

Helbredsoplysninger:

 • Påtegningskoder: En numerisk kode, der angiver, hvis du fx skal benytte protese, briller eller andre hjælpemidler, for at have lov til at føre et køretøj.

Oplysninger underlagt særlig regulering:

 • CPR-nummer
 • Oplysninger om strafbare forhold: Såfremt du er forpligtet til at anvende alko-lås, for at føre et køretøj, vil der fremgå en numerisk påtegningskode på dit kørekort, der angiver denne begrænsning af din førerret.

Vi overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandlere, der bistår med drift og vedligehold af vores it-systemer.

Digitaliseringsstyrelsen opbevarer dine personoplysninger således:

 • Dit pasfoto opbevares ikke af Digitaliseringsstyrelsen, men kun på din egen mobiltelefon. Hvis du nulstiller eller sletter kørekort-appen fra din mobiltelefon, sletter du også pasfotoet fra din mobiltelefon.
 • Dine kørekortoplysninger overføres til din mobiltelefon, når du opretter din kørekort-app. Hvis du nulstiller eller sletter kørekort-appen fra din mobiltelefon, slettes kørekortoplysningerne også fra din mobiltelefon.
 • Digitaliseringsstyrelsen opbevarer dit CPR-nummer, PID-nummer, UUID, Public key, kørekortnummer og pasnummer i det bagvedliggende it-system. Hvis du nulstiller din kørekort-app, enten fra selve appen eller via selvbetjeningsløsningen på borger.dk, opbevares disse oplysninger i 3 måneder, hvorefter de slettes.
 • Herudover opbevarer Digitaliseringsstyrelsen en log med oplysning om dit CPR-nummer, PID-nummer, pasnummer, UUID, Public key og kørekortnummer til brug for revision. Hvis du nulstiller din kørekort-app, enten fra selve appen eller via selvbetjeningsløsningen på borger.dk, opbevares oplysningerne i loggen i 12 måneder, hvorefter de slettes.
 • Dine øvrige pasoplysninger (udover pasfoto og pasnummer, se ovenfor) behandles kun i forbindelse med verifikation af din identitet ved oprettelse af din kørekort-app, hvorefter de slettes. Det drejer sig om følgende personoplysninger fra passet: navn, fødselsdato, fødested, nationalitet og CPR-nummer.

Ud over ovenstående, opbevarer Digitaliseringsstyrelsen et udtræk af kørekortoplysninger for alle gyldige danske kørekort i Rigspolitiets kørekortregister. Udtrækket omfatter følgende personoplysninger: navn, fødselsdato, fødested, kørekortnummer og CPR-nummer. Udtræk af kørekortoplysningerne opdateres én gang i døgnet og opbevares så længe Digitaliseringsstyrelsen varetager myndighedsopgaven for kørekort-appen.

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Dine rettigheder er:

 • Ret til indsigt
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du kan få indsigt i dine oplysninger ved at anvende selvbetjeningsløsningen på borger.dk eller ved at sende en indsigtsanmodning til Digitaliseringsstyrelsen via Digital Post eller ved brev.
 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Hvis du mener, at kørekortoplysningerne i kørekort-appen er urigtige, kan du henvende dig til Rigspolitiets Center for Databeskyttelse (se kontaktoplysninger under ”Den dataansvarlige” ovenfor).
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du kan selv nulstille kørekort-appen, enten fra selve appen eller via selvbetjeningsløsningen på borger.dk, samt slette appen fra din mobiltelefon.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne i særlige tilfælde i henhold til databeskyttelsesforordningen. Du kan selv bestemme, om du ønsker at anvende kørekort-appen. Såfremt du ikke længere ønsker at have kørekort-appen, kan du selv nulstille kørekort-appen, enten fra selve appen eller via selvbetjeningsløsningen på borger.dk samt slette appen fra din mobiltelefon.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan gøre indsigelse mod Digitaliseringsstyrelsens behandling ved at sende en anmodning til Digitaliseringsstyrelsen via Digital Post eller ved brev.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder til indsigt, berigtigelse, sletning mv. i forhold til Rigspolitiets behandling af dine personoplysninger i kørekortregisteret, kan du kontakte Rigspolitiets Center for Databeskyttelse (se kontaktoplysninger under afsnit 1 om ”Den Dataansvarlige” ovenfor). På politiets hjemmeside politi.dk kan du desuden læse om politiets behandling af personoplysninger og om dine rettigheder i den forbindelse.

Hvis du ønsker at klage over Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger, skal dette ske til Datatilsynet.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Revision 2.2