Privatlivspolitik

Følgende vilkår gælder for brugen af sundhedskort-appen.

Din sundhedskort-app

Sundhedskort-appen er et gyldigt sundhedskort, og du bruger det på præcis samme måde, som du bruger dit almindelige gule sundhedskort. Et sundhedskort er din dokumentation på, at du har ret til at modtage ydelser efter Sundhedsloven. 

Du kan oprette dig i sundhedskort-appen på max tre mobiltelefoner ad gangen. Det betyder, at hvis du opretter dig i sundhedskort-appen på en fjerde enhed, kan du ikke længere bruge den første sundhedskort-app, du har oprettet.

Behold dit fysiske sundhedskort

Sundhedskort-appen er et supplement til det gule sundhedskort i plastik og erstatter dermed ikke dit gule sundhedskort. Det betyder, at du fortsat skal beholde dit gule sundhedskort.

Kun gyldigt i Danmark

Husk dit blå EU-sygesikringskort, når du skal til udlandet. Sundhedskort-appen kan du kun bruge i Danmark, ligesom det gule sundhedskort i plastik.

Dit ansvar

Vær opmærksom på, at det er dit ansvar, hvis du ikke kan vise dit sundhedskort i appen, fordi din mobiltelefon er løbet tør for strøm, eller at skærmen er ødelagt. Bl.a. hos din læge skal du registrere dig elektronisk – og det kan du gøre med enten sundhedskort-appen eller dit gule sundhedskort i plastik. Det er ikke alle steder, det er nok at oplyse dit CPR-nummer.

Automatisk opdatering

Sundhedskort-appen opdateres automatisk, når der sker ændringer i dine oplysninger. Det kunne fx være, hvis du skifter adresse eller læge.
Det er kun, hvis du får nyt CPR-nummer, at du selv skal oprette dit sundhedskort i appen igen.

Gyldighed

Så længe dit gule sundhedskort er gyldigt, er sundhedskort-appen også gyldig. De to følger hinanden.

Internetforbindelse

Du skal have adgang til internettet, når du tilføjer dit sundhedskort i appen.

Frivillig brug

Det er frivilligt at downloade og bruge denne app. Formålet med appen er, at du på en nem og sikker måde kan dokumentere og vise dit personlige, gyldige sundhedskort, så længe Digitaliseringsstyrelsen udbyder sundhedskort-appen.

Brugsret

Du har en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at bruge sundhedskort-appen på din personlige mobiltelefon inden for rammerne af disse brugervilkår, så længe Digitaliseringsstyrelsen udbyder sundhedskort-appen. Du har ingen rettigheder til sundhedskort-appen ud over denne brugsret.

Digitaliseringsstyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre din ret til at anvende sundhedskort-appen.

Ansvarsbegrænsning

Digitaliseringsstyrelsen har intet erstatningsansvar for skader på din mobiltelefon, tab af data, tabt avance eller andre skader forårsaget af sundhedskort-appen. Digitaliseringsstyrelsen garanterer ikke, at sundhedskort-appen er tilgængelig og har fuld funktionalitet, hvis ikke du som bruger følger de anvisninger, der gives i appen og som fremgår af disse brugervilkår.

Ændring af appens funktioner

Digitaliseringsstyrelsen kan til enhver tid, og uden pligt til på forhånd at oplyse dig herom, ændre appen og dens funktioner, design, omfang, software, sprogversioner eller andre aspekter med relevans for appen.

Behandling af personoplysninger

Når du bruger appen, behandler Digitaliseringsstyrelsen personoplysninger om dig.

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for dine personoplysninger i sundhedskort-appen i forbindelse med anvendelse og drift af sundhedskort-appen:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K

Telefon: 33 92 52 00
E-mail: 


Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: 

Ved brev:

Digitaliseringsstyrelsen
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4
1301 København K

Formålet med Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger er, at du kan oprette dig i og bruge sundhedskort-appen samt bruge den tilhørende selvbetjeningsløsning på borger.dk.

Retsgrundlaget for Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Behandlingen af dine personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, om offentlig myndighedsudøvelse jf. bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. § 11 (BEK nr. 1016 af 25/05/2021).
 • Behandlingen af dit CPR-nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Digitaliseringsstyrelsen behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Postdistrikt
 • Kommunekode
 • Bopælskode
 • Bopælsstatus
 • Fødselsdato
 • Sikringsgruppe
 • Din læges navn, adresse, telefonnummer og ydernummer
 • Navn, sikringsgruppe og lægeoplysninger for børn under 15 år, som du har forældremyndighed over
 • PID-nummer, som er et personligt ID-nummer fra dit MitID, anvendes til at identificere din identitet i forbindelse med, at du logger ind med MitID, når du opretter et digitalt sundhedskort
 • Din mobiltelefons IP-adresse
 • Installation Identifier (ID på den mobiltelefon du anvendte ved oprettelse)

Fortrolige personoplysninger:

 • CPR-nummer
 • CPR-nummer for dine børn
 • CPR-nummer på ægtefælle/registreret partner/samboende

Elektroniske spor
Når du henter og bruger sundhedskort-appen opsamler Digitaliseringsstyrelsen følgende informationer, som du efterlader som elektroniske spor: Hvilken mobil enhed du bruger, hvilket operativsystem din mobile enhed har og hvilken IP-adresse du benytter, om sikkerheden på din enhed er intakt (fx ikke jailbroken/rooted) samt oplysninger om tekniske nedbrud. Vi bruger oplysningerne til at udbedre tekniske fejl samt til at navngive din enhed, så du kan genkende den, hvis du på et tidspunkt får brug for at afmelde din sundhedskort-app via selvbetjeningsløsningen på borger.dk. De elektroniske spor bruges ikke til at indsamle personlige oplysninger om dig.

For at øge brugervenligheden og udbredelsen af denne app, indsamler Digitaliseringsstyrelsen til eget brug tekniske oplysninger, der belyser, hvordan appen fungerer, og hvilke funktioner, der måtte være behov for at forbedre. Disse tekniske data kan ikke henføres til dig personligt.

Vi overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandlere, der bistår med drift og vedligehold af vores it-systemer. Digitaliseringsstyrelsen overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS.

Når du installerer og opretter dig i sundhedskort-appen, modtager vi dine oplysninger fra:

 • Den Nationale Serviceplatform, som drives af Sundhedsdatastyrelsen, hvorfra vi modtager dine sundhedskortoplysninger.
 • CPR-registreret, hvorfra vi modtager dine CPR-oplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen opbevarer dine personoplysninger således:

Vi opbevarer dine personlige oplysninger så længe du har et sundhedskort i appen.
Du har altid mulighed for at nulstille sundhedskort-appen fra din mobiltelefon eller via selvbetjeningsløsningen på www.borger.dk/sundhedskort-app. Når du nulstiller appen slettes oplysningerne fra din mobiltelefon med det samme. Efter nulstilling af appen opbevares dine personoplysninger i vores bagvedliggende it-system i 3 måneder, hvorefter de slettes. Til brug for revision opbevarer Digitaliseringsstyrelsen en log. Denne log slettes 12 måneder efter, du nulstiller appen. Hvis du blot sletter appen uden først at have nulstillet, opbevares dine personoplysninger fortsat i det bagvedliggende it-system.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Dine rettigheder er:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du kan få indsigt i dine oplysninger ved at anvende selvbetjeningsløsningen på www.borger.dk/sundhedskort-app eller ved at sende en anmodning om indsigt til Digitaliseringsstyrelsen via Digital Post eller brev.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Hvis du mener, at dine sundhedskortoplysninger i sundhedskort-appen er urigtige, skal du henvende dig til borgerservice i din bopælskommune og bede om at komme i kontakt med den ansvarlige for Folkeregistret.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du kan selv nulstille sundhedskort-appen, enten fra selve appen eller via selvbetjeningsløsningen på www.borger.dk/sundhedskort-app.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne i særlige tilfælde i henhold til databeskyttelsesforordningen. Du kan selv bestemme, om du ønsker at anvende sundhedskort-appen.

Hvis du ikke længere ønsker, at dine personoplysninger behandles i sundhedskort-appen, kan du selv nulstille sundhedskort-appen. Det kan du gøre på to måder: I selve appen under menuen "Nulstil sundhedskort-appen" eller på www.borger.dk/sundhedskort-app. Vær opmærksom på, at du ikke sletter dine oplysninger ved blot at slette appen fra din mobiltelefon.

 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan gøre indsigelse mod Digitaliseringsstyrelsens behandling ved at sende en anmodning til Digitaliseringsstyrelsen via Digital Post eller ved brev.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har ret til at sende en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på

www.datatilsynet.dk/kontakt

Revision 2.2