Ny fælles standard til beskrivelse af it-systemer

17-04-2020
Data

En ny standard til offentlige myndigheder skal være med til sørge for at begreber om it-systemer anvendes mere ens.

Modellen viser hvordan arkivprofilen er en udvidelse af basisprofilen af standard for beskrivelse af it-systemer

Der indsamles oplysninger om offentlige it-systemer en række steder - ofte også på forskelligartede måder. For at understøtte højere grad af genbrugelighed og kvalitet i de indsamlede oplysninger, igangsatte den fællesoffentlige Styregruppe for Data og arkitektur et arbejde med at standardisere den måde, it-systemer beskrives på.

Styregruppen for data og arkitektur igangsatte arbejdet med at etablere en fælles standard for beskrivelse af it-systemer i regi af FODS initiativ 8.1 - Gode data og effektiv datadeling.

Læs mere om Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Standarden er blevet udmøntet i to profiler en såkaldt basisprofil og en arkivprofil, som nu er publiceret.

Find standarden for beskrivelse af it-systemer basisprofil og arkivprofilen på arkitektur.digst.dk

Den udarbejdede standard omfatter basisoplysninger om it-systemer, som fx it-systemnavn, it-systemejer, anvendelsesformål og ibrugtagningsdato. Standarden giver også en ensartet struktur for disse oplysninger i et fælles udvekslingsformat, som gør det muligt at dele oplysninger om it-systemer på en effektiv måde. Standarden forventes at have bred anvendelighed hos offentlige organisationer i en lang række forskellige udvekslingssituationer og bidrage til at skabe et fælles og tværgående sprog for overblik over anvendte it-systemer.

Med basisprofilen er det forsøgt at finde en passende balance mellem et indhold, der ikke bliver for omfattende, og et indhold, der berører organisatorisk væsentlige emner, og områder, der kan beskrives i mere specifikke profiler. Det første område der får en udvidet og specifik profilering af standarden er arkivområdet. Denne profil er også tilgængelig nu og udstilles sammen med basisprofilen.

Baggrund

Standarden for beskrivelse af it-systemer er etableret efter aftale med Kommunernes Landsforeningen (KL), Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen som følge af relateret standardiseringsarbejde udført efter anbefaling af Kulturministeriets Arkivudvalg.

Standarden skal understøtte, at it-systemer kan beskrives på en ensartet måde, og at beskrivelsen kan dække de mest udbredte behov for udveksling af information om it-systemer i det offentlige. Første konkrete ibrugtagning af standarden vil være i forbindelse afgivelse af oplysninger om it-systemer til Rigsarkivet (via Arkivprofilen).