Digitaliseringsstrategien 2016-2020

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016 til 2020 blev regeringen, KL og Danske Regioner enige om i fællesskab at hæve barren for offentlig digitalisering.

Om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016 til 2020 er nu afsluttet. Det er den femte fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og forud ligger næsten 15 år med fælles fokus på digitalisering i det offentlige. Her har staten, regionerne og kommunerne arbejdet med at øge digitaliseringen og styrke samarbejdet på tværs.

Det gode samarbejde har gjort det muligt at hæve ambitionerne for den offentlige digitalisering. Det har skabt grundlaget for, at Danmark i dag ligger internationalt i front, når det gælder digitaliseringen af den offentlige sektor.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016 til 2020 har gjort det muligt for den offentlige sektor at foretage fælles investeringer på områder, som er særligt komplekse, og hvor der samtidig er afhængigheder på tværs af myndigheder og it-systemer.

Fokus for strategien har været, at digitalisering og ny teknologi skal være med til at sikre, at den offentlige sektor kan levere en moderne og tidssvarende service, der lever op til borgernes og virksomhedernes forventninger om effektiv og sammenhængende service af højt niveau.

Hent dokument med alle initiativerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Strategisk samspil

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har ikke været alene om at sikre, at Danmark står bedst muligt rustet til at gribe ud efter digitaliseringens muligheder.

De enkelte myndigheder har hver for sig også haft et ansvar for at realisere de digitale potentialer inden for deres egne områder og dermed sikre, at digitaliseringen skaber den ønskede forandring.

Parallelt med den fællesoffentlige indsats har der således været sektorvise digitaliseringsprojekter og -strategier, fx fælleskommunale og regionale digitaliseringsstrategier. Denne tilgang til offentlig digitalisering giver en god balance mellem de fælles strategiske pejlemærker og den lokale eller sektorvise tilpasning og prioritering.

I samspil med den offentlige sektor har også private virksomheder, erhvervsorganisationer og frivillige foreninger været med til at finde fælles løsninger for den digitale omstilling og støbe fundamentet for et stærkt og trygt digitalt Danmark.

Et digitalt Danmark

Selvom Danmark er nået langt med den digitale dagsorden og er godt rustet til den digitale fremtid, er vi ikke i mål. Der er fortsat udfordringer, som vi skal løse, hvis Danmark fuldt ud skal gribe fremtidens digitale muligheder. Det er fx nødvendigt at sikre, at lovgivningen er tilpasset den digitale tidsalder, hvor softwarerobotter gør det muligt at automatisere store dele af sagsbehandlingen helt eller delvist. Og i en tid, hvor data er det nye råstof, skal det offentlige blive bedre til at udnytte potentialet ved datadeling.

Af den grund har den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 udstukket kursen for den fællesoffentlige digitalisering og samspil med erhvervslivet. Sammen med alle de virksomheder og offentlige institutioner i stat, kommuner og regioner, som hver dag udnytter digitaliseringens muligheder, har strategien medvirket til at sikre, at offentlig digitalisering både skaber værdi, vækst og effektivisering, samtidig med at danskernes høje tillid til det digitale samfund fastholdes.