Informationsmøder om det nye Digital Post – nu på nettet

24-03-2020
It-løsninger

En række planlagte informationsmøder om den kommende nye løsning for Digital Post bliver nu afholdt som onlinemøder. Der afholdes også et møde om at blive visningsklient som webinar.

Det skal være trygt, nemt og sikkert for alle danskere at bruge digitale løsninger i Danmark. Derfor skal det offentlige Danmark have en ny it-løsning til digital post fra offentlige myndigheder i sensommeren 2021. Det skal sikre, at vi også i fremtiden har en moderne, sikker og brugervenlig Digital Post-løsning, der kan tilpasses borgere, virksomheder og myndigheders behov.

Som en del af arbejdet med den nye løsning er der i foråret 2020 planlagt en række informationsmøder, der skal sikre, at myndighederne kan komme godt i gang med planlægningen og overgangen til den nye løsning.

Se også: Hvordan kommer overgangen til den næste generation Digital Post til at se ud? Nu afholdes informationsmøder for offentlige myndigheder

På grund af den aktuelle beredskabssituation i Danmark som følge af coronavirus/covid-19 ændres de planlagte fysiske møder nu, så de i stedet afholdes som online webinarer, der er tilgængelige for alle.

Er du tilmeldt et informationsmøde, skal du derfor tilmelde dig et informationswebinar i stedet. Det første afholdes i dag, og det næste afholdes den 31. marts kl. 13-15 og kan efterfølgende tilgås her gennem hjemmesiden i en optaget version. Du tilmelder dig via linket under overskriften 'Tilmelding'.

Webinar om at blive visningsklient for Digital Post

Den nye Digital Post-løsning er primært en it-løsning, hvor den digitale post distribueres og opbevares. Som bruger får man adgang til sin post gennem en visningsklient, som er der, hvor man kan læse og besvare sin post.

Den offentlige sektor vil stille visningsklienter til rådighed gennem borger.dk og Virk, hvor man også i dag kan logge ind og læse sin digitale post.

Et mere tilgængeligt Digital Post for brugerne

Derudover ønskes det at gøre posten fra offentlige myndigheder mere tilgængelig for borgere og virksomheder. Derfor åbnes der med den nye løsning op for, at potentielle udbydere kan få lov at vise posten fra offentlige myndigheder i deres egne løsninger. Det vil betyde, at borgere og virksomheder i højere grad kan læse deres digitale post på de platforme, hvor de i forvejen er.

Det er ambitionen, at den offentlige post skal kunne læses i sammenhæng med eksisterende ydelser, som brugeren allerede benytter hos udbyderen. Fx kunne det være i forbindelse med, at man læser digital post fra private afsendere eller i et online forretningssystem, hvor virksomheder i forvejen håndterer vigtige dokumenter, som fx ordrer og fakturaer.

Kommende visningsklienter skal leve op til en række krav

Fordi digital post fra offentlige myndigheder kan indeholde vigtig og sensitiv information, vil der blive stillet en række krav til de udbydere, som ønsker at blive visningsklienter. Det gælder fx krav til sikkerhed, revision, funktionalitet, indhentning af samtykke fra brugerne og løbende samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen. Disse krav vil blive reguleret i en tilslutningsaftale, som udbyderne skal indgå med Digitaliseringsstyrelsen.

Hvad det mere konkret indebærer at være visningsklient, og hvilke krav det stiller til dig som udbyder, kan du få mere at vide om på webinaret for visningsklienter. Du tilmelder dig via linket under overskriften 'Tilmelding'.

Hvad får du at vide på webinaret for visningsklienter

Formålet med webinaret er at informere om Digital Post-løsningen, hvad det vil sige at være visningsklient, hvilke krav der skal opfyldes og hvilke services, der stilles til rådighed. 

På webinaret vil hovedelementerne i tilslutningsaftalen for visningsklienter blive fremlagt, og der vil efterfølgende være mulighed for at kommentere på tilslutningsaftalen.

Webinaret afholdes torsdag den 2. april kl. 13-15.