Undersøgelse: danskerne er trygge ved at kommunikere digitalt med det offentlige

27-11-2020
Digital service

De fleste danskere har tillid til den digitale offentlige sektor og er tilfredse med de digitale løsninger. Det viser den nye undersøgelse fra Danmarks Statistik ”It-anvendelse i befolkningen 2020”, der er foretaget i samarbejde med blandt andre Digitaliseringsstyrelsen.

Danmarks Statistik har siden 2001 årligt undersøgt danskernes it-vaner. Undersøgelsen giver blandt andet et indblik i anvendelse af og tilfredshed med de offentlige digitale løsninger.

Danskerne har tillid til det offentliges løsninger og datahåndtering

It-anvendelse i befolkningen 2020 peger på, at danskernes tillid til det offentliges digitale løsninger og myndighedernes håndtering af data fortsat er høj. 81 pct. har i høj eller nogen grad tillid til, at myndighederne passer godt på deres personlige oplysninger.

Samtidig giver otte ud af ti udtryk for, at deres tillid ville øges, hvis de i højere grad fik indblik i hvilke oplysninger, det offentlige har om dem. Sammen med blandt andre KL og Danske Regioner arbejder Digitaliseringsstyrelsen på at etablere et udvidet, personaliseret overblik over oplysninger, som det offentlige har om den enkelte borger. Overblikket etableres på borger.dk.

Læs mere om arbejdet med Mit Overblik

Borgerne er trygge ved at kommunikere digitalt med det offentlige. 92 pct. af de borgere, som er tilmeldt Digital Post, er trygge ved at kommunikere med myndighederne i løsningen, hvilket er samme resultat som i 2019.

Vi er naturligvis rigtig glade for, at danskerne udtrykker tillid til det offentliges løsninger og vores håndtering af data. Den tillid er helt afgørende for, at digitaliseringen af det offentlige Danmark kan fungere. Den nye rapport viser blandt andet, at borgere med høj tillid til det offentliges datahåndtering i højere grad end andre anvender det offentliges sundhedsløsninger og tjekker deres sundhedsdata. Det viser tydeligt, at danskernes fortsatte tillid er en forudsætning for vellykket digital service.

Signe Caspersen, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

It-anvendelse i befolkningen

Danmarks Statistik foretog dataindsamlingen i det tidlige forår 2020 ved hjælp af telefoninterviews og webskema. Data blev således indsamlet under COVID-19.

Resultaterne er baseret på ca. 5.800 besvarelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning fra 15-89 år.

Siden 2018 har NemID nøgleapp fungeret som et supplement til det fysiske nøglekort. Over halvdelen (54 pct.) af danskerne mellem 15 og 89 år, der har brugt NemID til at logge ind på netbank og hjemmesider, anvender NemID Nøgleapp. Det er især borgerne under 44 år, der benytter appen, men de ældre er også med. 40 pct. af de 65-74-årige og hver fjerde mellem 75 og 89 år har brugt eller bruger NemID Nøgleapp.

Offentlige selvbetjeningsløsninger opleves som overskuelige

Tilfredsheden med tjenesterne på myndigheders hjemmesider er steget over de seneste år. 91 pct. af de borgere, som inden for det seneste år har anvendt myndighedernes hjemmesider og løsninger, er primært tilfredse med tjenesterne. Det er en stigning fra 88 pct. i 2019 og 87 pct. i 2017.

De fleste oplever det offentliges selvbetjeningsløsninger som overskuelige. 72 pct. af de borgere, der inden for det seneste år har indsendt oplysninger digitalt gennem fx en selvbetjening, finder processen overskuelig eller meget overskuelig.

Digital hjælp at hente på biblioteker og Borgerservice

23 pct. af danskerne havde brug for hjælp, da de senest anvendte en digital selvbetjeningsløsning. Særligt de ældste (30 pct. af de 75-89-årige) og de yngste borgere (30 pct. af de 15-24-årige) havde brug for hjælp.

Som borger kan man få hjælp til digital selvbetjening og Digital Post på fx biblioteker og Borgerservice. Af de borgere, der senest havde brug for hjælp, kender 61 pct. til denne mulighed.