Om Mit Overblik på borger.dk

I dag er digitalisering en afgørende forudsætning for borgernes daglige gøremål og kontakt med det offentlige. Derfor har Digitaliseringsstyrelsen udviklet og videreudvikler løbende Mit Overblik på borger.dk i samarbejde med kommuner, regioner og statslige myndigheder.

Hvad består Mit Overblik af?

Mit Overblik samler og viser de væsentligste oplysninger om den enkelte borger – på tværs af hele den offentlige sektor på borger.dk. I praksis giver Mit Overblik borgerne adgang til et samlet overblik over de væsentligste oplysninger, som det offentlige har om borgeren selv. Det er således en privat og personlig adgang til borgerens egne oplysninger.

Borgerne får adgang til Mit Overblik på borger.dk, når de logger ind med MitID. På nuværende tidspunkt indeholder Mit Overblik information om borgerens igangværende sager, gæld, økonomiske ydelser samt en række andre personlige oplysninger. For eksempel er det muligt at se en status over senest udbetalte ydelser for områder som sygedagpenge og kontanthjælp. Derudover er det også muligt at tilgå Digital Post fra Mit Overblik.

Mit Overblik vil løbende blive udbygget og vil dermed over tid indeholde flere væsentlige oplysninger om den enkelte borger.

Mit Overblik erstatter ikke eksisterende hjemmesider eller selvbetjeninger, men skal være et supplement, som tilbyder borgeren et samlet digitalt overblik på tværs af stat, kommuner og regioner. Samtidig guider Mit Overblik borgeren nemt og sikkert videre til relevante selvbetjeninger eller myndigheders hjemmesider, hvis borgeren enten ønsker at udføre en relevant handling eller få yderligere information. Mit Overblik skaber ikke ny og mere data, men samler og viser allerede eksisterende oplysninger fra det offentlige.

Strategisk forankring

Mit Overblik på borger.dk er strategisk forankret i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som sammen med en ny vision for Mit Overblik i 2024 skal pege på nye indsatsområder og lægge rammerne for de kommende års målrettede indsats for øget transparens og overblik i den digitale service.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

God digital service

I dag er danskernes kontakt med det offentlige i vid udstrækning digital – både når det kommer til digital selvbetjening, informationssøgning og Digital Post. Men som borger kan det være vanskeligt at få et samlet overblik over, hvilke aktuelle aftaler, frister og igangværende sager, man har med det offentlige.

Det er ofte op til borgeren selv at orientere sig flere steder for at danne et overblik over fx status på igangværende sager hos forskellige myndigheder. Med en højere grad af gennemsigtighed og ensartet visning på tværs af myndigheder bliver det muligt at vise borgerens egne relevante oplysninger ét sted. Derved bliver det nemmere for den enkelte borger at få overblik over, hvilke oplysninger det offentlige har om den pågældende borger.

God offentlig service handler i høj grad om at kende borgernes behov og tilpasse servicen derefter. Derfor er Mit Overblik et overblik for borgerne, hvor de for eksempel kan se status på forskellige sager og få et overblik over, hvilke ydelser de modtager, hvor meget og hvornår. Mit Overblik bliver løbende brugertestet, og feedbacken fra borgerne bruges til at videreudvikle og optimere Mit Overblik.

Rapporter

Hent rapport

Hent evalueringsrapport af Mit Overblik - etape 1

August 2021, Digitaliseringsstyrelsen

Resumé

Denne rapport indeholder resultatet af den første evaluering af Mit Overblik på borger.dk.

Mit Overblik udvikles løbende frem mod 2024. Udvikling og implementering sker i årlige etaper, hvor forskellige typer af data løbende finder vej til Mit Overblik. Hvert år frem til og med 2024 bliver der – efter afslutningen af en etape – foretaget en evaluering af Mit Overblik. Denne rapport indeholder evalueringen af etape 1. Resultaterne fra denne evaluering vil danne baseline for de fremtidige målinger af borgernes tilfredshed.

Evalueringen skal løbende følge op på, hvorvidt Mit Overblik indfrier de beskrevne målsætninger for projektet og sikrer den rette værdi for borgerne. Evalueringen skal desuden identificere udviklingspotentialer og opmærksomhedspunkter til videre analyse.

Evalueringen af etape 1 af Mit Overblik peger på, at løsningen overordnet er på vej mod at indfri de målsætninger, der er sat for projektet. Evalueringen viser således, at:

 1. Løsningen er med næsten 6 millioner besøg i 2020 velbesøgt
 2. Borgerne oplever, at Mit Overblik giver dem et godt overblik over egne oplysninger og synes, oplysningerne er relevante for dem
 3. Borgerne oplever, at Mit Overblik er overskueligt og brugervenligt
 4. Borgerne oplever Mit Overblik som et godt servicetilbud og kan se værdien i løsningen
 5. Borgerne er trygge ved løsningen
 6. Mit Overblik bidrager til et meget begrænset antal henvendelser til supportfunktioner som fx 70110 1881.

Af opmærksomhedspunkter til videre udvikling og/eller analyse peger rapporten på, at

 • En del borgere finder ikke de oplysninger, de leder efter, dels på grund af en manglende søgefunktion og dels fordi, oplysningerne ikke er tilgængelige på Mit Overblik endnu
 • Der kan være behov for tydeligere forventningsafstemning for tydeligt at kommunikere, hvilket indhold borgere kan forvente at finde på siden
 • En del borgere savner en større grad af personalisering, således at det er nemmere for dem at finde undersider, hvor der er information om dem selv
 • En del borgere oplever at mangle specifikke oplysninger, herunder overblik over gæld og aftaler med det offentlige.

Opmærksomhedspunkterne vil blive anvendt videre i projektet som input til analyse og potentielt til videreudvikling af løsningen.

 

Hent rapport

Hent evalueringsrapport af Mit Overblik - etape 2

Juni 2022, Digitaliseringsstyrelsen

Resumé

Denne rapport indeholder resultatet af evalueringen af etape 2 (2021) for Mit Overblik på borger.dk.

Mit Overblik udvikles løbende frem mod 2024. Udvikling og implementering sker i årlige etaper, hvor forskellige typer af data løbende finder vej til Mit Overblik. Hvert år frem til og med 2024 bliver der – efter afslutningen af en etape – foretaget en evaluering af Mit Overblik. Denne rapport indeholder evalueringen af etape 2, der blev implementeret i 2021. Resultaterne fra denne evaluering vil blive sammenlignet med evalueringen af etape 1 fra 2020.

Evalueringen skal løbende følge op på, hvorvidt Mit Overblik indfrier de beskrevne målsætninger for projektet og sikrer den rette værdi for borgerne. Evalueringen skal desuden identificere udviklingspotentialer og opmærksomhedspunkter til videre analyse.

Evalueringen af etape 2 af Mit Overblik peger på, at løsningen overordnet er på vej mod at indfri de målsætninger, der er sat for projektet. Evalueringen viser således, at:

 1. Løsningen er med 5,2 millioner besøg i 2021 velbesøgt
 2. Borgerne oplever, at Mit Overblik giver dem et godt overblik over egne oplysninger og synes, oplysningerne er relevante for dem
 3. Borgerne oplever, at Mit Overblik er overskueligt og brugervenligt
 4. Borgerne oplever Mit Overblik som et godt servicetilbud og kan se værdien i løsningen
 5. Borgerne er trygge ved løsningen
 6. Mit Overblik bidrager til et meget begrænset antal henvendelser til supportfunktioner som fx 7010 1881.

I rapporten er der både identificeret nye specifikke opmærksomhedspunkter og generelle opmærksomhedspunkter, der også var gældende for etape 1. Disse opmærksomhedspunkter vil blive anvendt videre i projektet som input til analyse og potentielt til videreudvikling af løsningen.

Af nye, specifikke opmærksomhedspunkter peger rapporten på, at:

 • En stigende andel af borgerne anvender mobiltelefonen til at tilgå Mit Overblik. Det skal indtænkes, når Mit Overblik videreudvikles
 • Nogle af de borgere, der har en fuldmagt og skal hjælpe en pårørende med gøremål med det offentlige, efterspørger at kunne tilgå oplysninger om deres pårørende i Mit Overblik
 • Flere borgere efterspørger at kunne se oplysninger om deres børn i Mit Overblik
 • Nogle borgere efterspørger oplysninger om pensionsområdet på Mit Overblik. Det er uklart, om det omfatter private pensionsordninger og/eller pensioner hos det offentlige.

Af generelle opmærksomhedspunkter, der også var gældende for etape 1, peger rapporten på, at:

 • Nogle borgere har svært ved at finde de oplysninger, de søger på Mit Overblik. I den forbindelse nævner nogle borgere et ønske om en søgefunktion og nogle borgere nævner, at de opfatter siden som rodet eller uoverskuelig
 • Der kan være behov for tydeligere forventningsafstemning for tydeligt at kommunikere, hvilket indhold borgere kan forvente at finde på siden
 • Nogle borgere savner en større grad af personalisering, således at det er nemmere for dem at finde undersider, hvor der er information om dem selv
 • Nogle borgere oplever at mangle specifikke oplysninger, fordi oplysningerne (endnu) ikke er tilgængelige på Mit Overblik.