Infrastrukturen bag Mit Overblik

Mit Overblik på borger.dk er en samlet visning af oplysninger på tværs af den offentlige sektor og er et supplement til de eksisterende offentlige platforme.

Mit Overblik opbevarer ikke oplysninger

Mit Overblik på borger.dk opbevarer ikke oplysninger, men viser i stedet oplysninger direkte fra den enkelte myndighed.

Udviklingen af Mit Overblik indebærer dog stadig, at der bliver etableret forskellige typer af tekniske integrationer. Integrationerne skal sørge for at vise oplysninger, når borgeren logger ind på borger.dk samt sørge for, at oplysningerne forsvinder igen, når borgeren logger ud. Oplysningerne behandles således kun i den periode, hvor borgeren er logget ind. Det betyder også, at det stadig er den enkelte myndighed, der er ansvarlig for, at de oplysninger, der bliver vist, er opdaterede og korrekte.

Forskellige tekniske integrationsmuligheder

Der er forskellige tekniske muligheder for integration til Mit Overblik. Den bedste løsning til udstilling af oplysninger på Mit Overblik findes i fællesskab med den enkelte myndighed.

Orkestreringskomponenten
Én mulighed for integration til Mit Overblik er gennem Orkestreringskomponenten, som er en fællesoffentlig komponent udviklet til orkestrering, standardisering og sammenstilling af data. Orkestreringskomponentens rolle er, på en standardiseret måde, at indhente og sammenstille oplysninger fra forskellige myndighedsområder på tværs af stat, kommuner og regioner. Derefter kan oplysninger hentes fra komponenten og vises på Mit Overblik på en ensartet og brugervenlig måde.

Stagingkomponenten
En anden mulighed for integration er gennem Stagingkomponenten, hvor myndighedens oplysninger indhentes fra en stagingfunktionalitet og viderebringes gennem Orkestreringskomponenten til Mit Overblik.

Direkte integration
En sidste mulighed er, at myndigheden etablerer en direkte integration til borger.dk fra deres system. Denne løsning vil være relevant, når data kun findes i én datakilde inden for et specifikt myndighedsområde og ikke skal vises sammenstillet med tilsvarende oplysninger fra andre myndigheder i Mit Overblik på borger.dk.