Ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024

15-12-2021
Sikkerhed Strategier

Regeringen har i dag lanceret en ny strategi, der skal sætte rammen for arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i Danmark de kommende tre år, så vi styrker vores robusthed mod cybertruslen.

Den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed skal styrke Danmarks digitale sikkerhed og robusthed på tværs af samfundet, så vi kan følge med udviklingen i cybertruslen.

Med strategien stilles der blandt andet en række nye sikkerhedskrav til ministerområder, der har ansvar for samfundskritiske it-systemer eller samfundsvigtige funktioner. Kravene skal bidrage til, at ministerområderne har en klar plan for sikkerheden i og omkring de it-systemer, der understøtter samfundsvigtige funktioner.

Både myndigheder og virksomheder oplever, at det kan være svært at rekruttere de rette kompetencer inden for cyber- og informationssikkerhed. Derfor igangsættes med strategien indsatser, der har fokus på at højne ledelsesforankring og cyber- og informationssikkerhedskompetencer, blandt andet gennem uddannelse. Strategien sætter ligeledes ind på vidensopbygning blandt borgere, fx ved at styrke informationsportalen sikkerdigital.dk.

Desuden etableres der med strategien indsatser, så politiet bedre kan modarbejde it-kriminalitet, der har været et stigende problem de seneste år. Der rettes ligeledes fokus på at styrke Danmarks aktive rolle i det internationale samarbejde på cyber- og informationssikkerhedsområdet.

Strategiens fire målsætninger

Strategien indeholder fire strategiske målsætninger. Se eksempler på indsatser, der knytter sig til målsætningerne.

  • Skærpede krav til de statslige myndigheders cyber- og informationssikkerhedsarbejde
  • Etablering af en cybersikkerhedsenhed for små og mellemstore virksomheder
  • Styrkelse af politiets indsats mod it-kriminalitet

  • Kompetenceindsatser rettet mod topledere og ledere i staten samt statslige medarbejdere
  • Styrket informationsindsats over for borgere, myndigheder og virksomheder, herunder styrkelse af informationsportalen sikkerdigital.dk

  • Bedre hjælp til borgere og virksomheder via en cyberhotline

  • Bedre kapacitet til at imødegå statslige og ikke-statslige aktørers cyberangreb
  • Styrket kontrol med spredning af cyberprodukter og indefrysning af økonomiske midler

Fakta og økonomi

Med den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024 udmønter regeringen i alt 270 mio. kr. til 34 nye hovedinitiativer, der sætter rammen for udviklingen mod et stærkere og mere sikkert digitalt Danmark.

Regeringen og forligspartierne har allerede med udmøntningen af forsvarsforligets cyberreserve styrket Danmarks cyberforsvar med 500 mio. kr. I kommuner og regioner arbejdes der ligeledes løbende med at styrke cyber- og informationssikkerheden.

Læs pressemeddelelsen om den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed på fm.dk