Nu igangsættes indkøb af det digitale coronapas

13-03-2021

Udviklingen af det digitale coronapas går nu ind i næste fase. Sundhedsdatastyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen sætter nu indkøbsprocessen for det digitale coronapas i gang.

Nu igangsættes indkøb og samarbejde med private leverandører om løsningen. Coronapasset skal udvikles som en brugervenlig selvstændig app, der kan dokumentere både vaccinationsstatus og testsvar fra PCR-test og kviktest, samt immunitet ved tidligere smitte. Sundhedsdatastyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen udvikler appen i samarbejde med erhvervs- og kulturliv, samt andre interessenter. 

Målet er, at coronapasset skal bidrage til en gradvis, forsvarlig og hensigtsmæssig genåbning i Danmark. Den konkrete anvendelse vil blandt andet afhænge af de sundhedsfaglige vurderinger. Løsningen udvikles i et partnerskab med erhvervs- og kulturlivet for at sikre, at det rammer den konkrete efterspørgsel.

Der er til arbejdet nedsat et advisory board med en rådgivende funktion bestående af repræsentanter fra Dataetisk Råd og Cybersikkerhedsrådet, samt repræsentanter for brugerne i erhvervs- og kulturlivet, som DI og DE har udpeget.

Advisory Boardet består af seks repræsentanter:

  • Camilla Gregersen, formand for DM - akademisk fagforening, medlem af Dataetisk Råd
  • Claus Thomsen, direktør, Divisionsforeningen
  • Janne Rothmar Herrmann, professor MSO, Københavns Universitet, medlem af Dataetisk Råd
  • Jacob Herbst, CTO, Dubex, medlem af Cybersikkerhedsrådet
  • Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavne
  • Susanne Mørch Koch, adm. direktør, Tivoli

Det digitale coronapas skal være en sikker og genkendelig løsning for borgere og virksomheder og bygge på den stærke digitale infrastruktur på sundhedsområdet i Danmark. Løsningen skal desuden matche de krav, der stilles i EU.

Om Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet skal rådgive regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikre videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverden. 

Rådet skal desuden byde ind med udvikling af cybersikkerhedskompetencer. 

Læs mere om Cybersikkerhedsrådet

Om Dataetisk Råd

Dataetisk Råd har til opgave at understøtte en ansvarlig og bæredygtig dataanvendelse i erhvervslivet og i den offentlige sektor.

Konkret skal Dataetisk Råd bidrage til en åben debat om brugen af nye digitale løsninger, data, kunstig intelligens osv. og de dilemmaer, som de nye teknologiske muligheder rejser.

Læs mere om Dataetisk Råd på justitsministeriet.dk

Fakta

Det digitale coronapas indkøbes i samarbejde mellem Sundhedsdatastyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen. Projektet deles op i to dele: Sundhedsdatastyrelsen har udsendt udbudsmaterialet vedrørende den nødvendige udvikling i sundhedsinfrastrukturen på Sundhedsdatastyrelsens egen rammeaftale for it-udvikling gennem et forenklet miniudbud. Valg af leverandør til udvikling af selve coronapas-appen, herunder frontend og backend, sker ved direkte tildeling til en leverandør på SKI-rammeaftale 02.17.

Den nye løsning skal være klar i maj 2021.