Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet skal rådgive regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikre videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverden.

Rådet skal desuden byde ind med udvikling af cybersikkerhedskompetencer. 

Cybersikkerhedsrådets arbejdsområder

Cybersikkerhedsrådet har følgende arbejdsområder:

 • Rådgivning til udvikling af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi. Konkret kan rådet fx gennemføre analyser, der kan danne baggrund for prioritering af igangsatte eller eventuelt kommende initiativer.
 • Bidrage til videndeling, rådgivning og vejledning på strategisk niveau fx gennem relevante publikationer, netværk og konferencer samt bidrag til videndeling i forhold til information om trusler, sårbarheder, hændelser og cyberøvelser til relevante parter.
 • Undersøge behovet for og foreslå udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer, blandt borgere og medarbejdere, herunder fx inden for uddannelse og forskning.
 • Bidrage til den nationale cybersikkerhedsmåned i forbindelse med ENISAs (European Union Agency for Network and Information Security) årlige ”Cybersecurity Month” i oktober samt bidrage til en årlig awareness-kampagne rettet mod borgerne.

Rådet har et delt offentligt og privat formandskab og består af i alt 20 medlemmer. Rådet blev nedsat i december 2019.

Aktuelt fra Cybersikkerhedsrådet

Fredag den 2. oktober kl. 12-15 skyder Cybersikkerhedsrådet den nationale cybersikkerhedsmåned i gang med webinaret Kort og konkret om cybersikkerhed.

Webinaret er for både organisationer, der gerne vil blive bedre til at arbejde med cybersikkerhed, og privatpersoner, der savner konkrete tips og gode råd om, hvordan man sikrer sine enheder og beskytter sig selv og sin familie på nettet.

Du tilmelder dig her

11. juni 2020 drøftede Cybersikkerhedsrådet vigtige temaer for cyber- og informationssikkerhed i Danmark med over 200 deltagere. Webinaret kredsede om tre emner; erfaringsudveksling om cybersikkerhedshændelser, sikkerhed i Internet of Things produkter og beskyttelse af borgere og smv'er, på den danske del af internettet.

Du kan se hele webinaret her

Det offentlig-private Cybersikkerhedsråd holdt i denne uge sit andet møde. Forsvarsministeren lagde vejen forbi. På mødet blev der blandt andet drøftet input og idéer til udvikling af den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Medlemmerne i Cybersikkerhedsrådet drøftede på mødet den 2. marts blandt andet udkast til en national tilstandsanalyse, input til udvikling af den nationale strategi og Cybersikkerhedsrådets arbejdsprogram for 2020. Forsvarsministeren lagde vejen forbi for at vise sin opbakning til arbejdet. Ministeren satte ord på den politiske retning på området for cybersikkerhed, der bliver prioriteret højt.

Drøftelserne om input til udvikling af den nationale strategi tog afsæt i tre centrale temaer - teknisk robusthed, kompetencer og samarbejde – hvor medlemmerne i mindre grupper udvekslede ideer, viden og erfaringer. Blandt flere emner blev der fx drøftet muligheder for at styrke indsatsen for videndeling mellem aktører, der har erfaringer med sikkerhedshændelser, og muligheder for at styrke kompetenceudviklingen på tværs af uddannelsesniveauer.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

Jeg er rigtig glad for, at vi er kommet godt fra start i Cybersikkerhedsrådet. Mit håb er, at Cybersikkerhedsrådet kommer til at udgøre et vigtigt bidrag til arbejdet med cybersikkerhed. Der er brug for alle gode kræfter til at gøre Danmark digitalt sikkert og robust på tværs af den offentlige og private sektor. Det kræver samarbejde og vedvarende fokus ikke mindst på teknik, kompetencer og organisering.

Med udgangspunkt i medlemmernes forskellige fagligheder og baggrund var der god mulighed for at komme godt omkring, hvordan Cybersikkerhedsrådet kan bidrage til arbejdet med at styrke cyber- og informationssikkerheden i Danmark. Der blev både drøftet ideer til konkrete indsatser og bredere linjer og målsætninger som vil indgå i Cybersikkerhedsrådets arbejde i 2020.

Om Cybersikkerhedsrådet
Det offentlig-private Cybersikkerhedsråd skal rådgive regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikre videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverdenen, og rådet skal desuden byde ind med udvikling af cybersikkerhedskompetencer.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen, og deres faglighed spænder bredt over strategiske og juridiske såvel som teknologiske kompetencer. Møderne ledes af det offentligt-private formandskab bestående af Digitaliseringsstyrelsen, Center for Cybersikkerhed og koncerndirektør Bjarke Alling, Liga Aps. Cybersikkerhedsrådet blev nedsat i december 2019 og medlemmerne er udpeget for perioden 2019-2021, hvor den nuværende nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed udløber.

5. marts 2020

Medlemmer af rådet

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen. Medlemmernes faglighed spænder bredt, og rådet har dermed både strategiske, juridiske og teknologiske kompetencer.

Cybersikkerhedsrådet har et delt offentligt-privat formandskab. Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed varetager på skift det offentlige formandskab. Bjarke Alling, Koncerndirektør i softwarevirksomheden Liga ApS varetager det private formandskab.

Medlemmer:

 • Tanja Franck, direktør, Digitaliseringsstyrelsen (formand for offentlig sektor)
 • Thomas Lund-Sørensen, chef, Center for Cybersikkerhed (formand for offentlig sektor)
 • Bjarke Alling, koncerndirektør, Liga (formand for privat sektor)
 • Søren Maigaard, direktør, EnergiCERT
 • Jesper R. Jespersen, it-sikkerhedschef, Aura Energi
 • Jan Steen Olsen, Vice President og Chief Technical Officer, Danske Bank
 • René Rasmussen, Vice President, Global IT, Coloplast A/S
 • Marianne Horstmann, Civilingeniør
 • Rune Keldsen, Chief Technology Officer, DFDS A/S
 • Georg Dam Steffensen, universitetsdirektør, ITU
 • Peter Bruun Nielsen, vicedirektør for IT, Aarhus Universitet
 • Christian D. Jensen, lektor på DTU
 • Henrik Larsen, chef, DKCERT
 • Mette Raun Fjordside, vicedirektør, Forbrugerrådet Tænk
 • Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed
 • Christian Wernberg-Tougaard, Head of Cyber (Strategy, Compliance & Risk), KPMG
 • Jacob Herbst, Chief Technical Officer, Dubex
 • Thomas Kristmar, Director, PWC
 • Torsten Andersen, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen
 • Charlotte Münter, afdelingschef, Justitsministeriet.

Medlemmerne er udpeget for perioden 2019-2021. Rådet kan efter behov nedsætte følge- eller arbejdsgrupper.

Rådet sekretariatsbetjenes af et tværministerielt sekretariat med medarbejdere fra Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen.