Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet rådgiver regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og bidrager til videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverden. Rådet byder desuden ind med udvikling af cybersikkerhedskompetencer.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen. Medlemmernes faglighed spænder bredt, og rådet har dermed både strategiske, juridiske og teknologiske kompetencer.

Cybersikkerhedsrådet har et delt offentligt-privat formandskab. Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed varetager det offentlige formandskab. Den private formand udpeges af det offentlige formandskab blandt rådets medlemmer og præsenteres på første møde i Cybersikkerhedsrådet i 2022.

Cybersikkerhedsrådets arbejdsområder

Cybersikkerhedsrådet har følgende arbejdsområder:

 • Bidrage strategisk til arbejdet med den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi.
 • Bidrage til videndeling, rådgivning og vejledning i forhold til trusler, sårbarheder, hændelser og cyberøvelser til relevante parter f.eks. gennem relevante netværk og konferencer.
 • Bidrage strategisk til udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer blandt borgere og medarbejdere, herunder f.eks. inden for uddannelse og forskning.
 • Bidrage til den danske indsats i forbindelse med ENISA’s årlige ”cyber security month” i oktober.

Cybersikkerhedsrådet består af 20 medlemmer, som er udpeget for en toårig periode fra 2022-2023.

Medlemmer af rådet

Medlemmer:

 • Formand: Thomas Flarup, chef for Center for Cybersikkerhed
 • Formand: Tanja Franck, direktør, Digitaliseringsstyrelsen
 • Privat formand: Per Olsen, Business Security Officer (Chief Security Officer), Telenor
 • Torsten Andersen, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen
 • Morten Duus, afdelingschef, Justitsministeriet
 • Klaus Larsen, it-direktør, Region Nordjylland
 • Morten Ellegaard, konstitueret direktør, Københavns Kommune
 • Jesper R. Jespersen, it-sikkerhedschef, Aura Energi
 • Bo Svejstrup, Chief Technology Officer, Danske Bank
 • Jacob Herbst, Chief Technical Officer, Dubex
 • Lone Dransfeldt Christensen, Head of Offensive Security Services, Dubex
 • Niklas Høegh-Guldberg, Consulting Partner Nordics - Cybersecurity & Risk Services, Wipro
 • Bjarke Alling, koncerndirektør, Liga ApS
 • Mette Raun Fjordside, vicedirektør, Forbrugerrådet Tænk
 • Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed
 • Christian D. Jensen, lektor, DTU
 • Henrik Larsen, chef, DKCERT
 • Christian Wernberg-Tougaard, Director - Tech Risk Leader, Mastercard Payment Services
 • Thomas Kristmar, Director, PWC
 • Jens Myrup Pedersen, Professor i cybersikkerhed, Aalborg Universitet

Rådet kan efter behov nedsætte følge- eller arbejdsgrupper. Rådet sekretariatsbetjenes af et tværministerielt sekretariat med medarbejdere fra Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen.