Statens netværk for informationssikkerhed

Statens netværk for informationssikkerhed samler informationssikkerhedskoordinatorer og -medarbejdere, der arbejder med informationssikkerhed i staten. Alle ministerområder er repræsenteret i netværket.

Netværket har til hensigt at bidrage med generel videndeling og erfaringsudveksling inden for den praktiske håndtering af relevante emner. Emnerne spænder bredt fra arbejdet med risikostyring, kompetenceudvikling, tilsynsopgaven mv. På møderne er der desuden orienteringer fra DIGST og fra CFCS. Netværket mødes mindst to gange årligt.

Alle statslige myndigheder og organisationer kan deltage med op til to repræsentanter i netværket.

Kontakt eller , hvis du har spørgsmål eller vil vide mere.