Digitaliseringsstyrelsen giver påbud til Meta og Google

06-11-2023
Sikkerhed

Digitaliseringsstyrelsen har truffet afgørelser i to sager mod tjenesteudbyderne Meta og Google om deres brug af cookies og lignende teknologier på deres hjemmesider. Tjenesteudbyderne har fire uger til at rette de påtalte mangler.

Digitaliseringsstyrelsen iværksatte i sommeren 2022 et tilsyn med cookieløsningerne på hjemmesiderne https://da-dk.facebook.com og https://google.dk.

Styrelsen har udvalgt netop disse hjemmesider grundet deres mange månedlige brugere. Hjemmesiderne er ejet af tjenesteudbyderne Meta Platforms Inc. og Google LLC. Inden Digitaliseringsstyrelsen træffer afgørelser i sådanne sager foretages en partshøring, så de omfattede tjenesteudbydere har mulighed for at gøre sig bekendt med og kommentere på beslutningsgrundlaget. Efter endt høring af begge tjenesteudbydere fører det nu til, at begge har modtaget et påbud fra Digitaliseringsstyrelsen om at rette op på en række mangler ved deres cookieløsning.

Påbuddene har til formål at sikre, at brugerne har adgang til fyldestgørende information om brugen af cookies og lignende teknologier, inden de afgiver samtykke hertil, og at de har mulighed for at trække deres samtykke tilbage.

Begge tjenesteudbydere er blevet påbudt følgende med henblik på at bringe cookieløsningerne i overensstemmelse med lovgivningen:

  • At ændre samtykkeløsningen, så brugeren får mulighed for at opdele sit samtykke efter de overordnede formål.
  • At give slutbrugeren en umiddelbar adgang til at trække sit samtykke til cookies og lignende teknologier tilbage, samt at gøre denne adgang tydelig for brugeren. Adgangen til at brugeren kan tilbagetrække samtykket samt vejledning hertil skal derudover være vedvarende tilgængeligt ved en direkte og tydeligt markeret adgang på hjemmesiden.
  • At give både brugeren adgang til oplysninger om samtlige anvendte cookies og lignende teknologier. Oplysningerne skal være vedvarende tilgængelige, og beskrivelsen skal være i et klart, præcist og letforståeligt sprog.

Tjenesteudbyderne har fire uger til at rette de påtalte mangler.