Søg dansk medfinansiering til at deltage i Digital Europe-projekter

18-04-2024

Har du planer om at søge midler til digitale projekter gennem Digital Europe-programmet? Så kan du nu søge om yderligere medfinansiering fra Digitaliseringsstyrelens tilskudsfond.

Kort over et digitalt Europa genereret af kunstig intelligens.

Digital Europe-programmet skal sikre bred udrulning og anvendelse af digitale tekno-logier på tværs af Europa. Derfor kan du, som virksomhed, offentlig myndighed eller vidensinstitution, få økonomisk støtte til projekter om bl.a. datadeling, kunstig intelli-gens, digitale kompetencer og cybersikkerhed.

Som en del af Danmarks digitaliseringsstrategi skal vi sikre dansk deltagelse i EU’s digitale programmer for at hjemtage EU-midler til projekter med dansk deltagelse. Der-for har Folketingets partier i februar 2024 indgået en aftale om en strategi for Dan-marks digitale udvikling, hvor der afsættes i alt 30 mio. kr. i 2024-25 til at medfinansiere dansk deltagelse i EU’s digitale programmer og initiativer.

Som følge heraf har Digitaliseringsstyrelsen derfor oprettet en tilskudsfond, hvor du kan søge tilskud på op til 25 pct. af dine udgifter til projekter i Digital Europe-programmet. Derudover finansierer Digital Europe-programmet typisk 50 pct. af ud-gifterne, og endnu mere, hvis du er en SMV.

Hvordan søger du?

Du skal ansøge Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfond forud for, at du ansøger i Digital Europe-programmet. For at ansøge skal du udfylde en kort ansøgningsskabelon, som du kan hente på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Bemærk at der er kort frist for ansøgning.

Udfyld skabelonen og send den til . Der er ansøgningsfrist onsdag den 8. maj kl. 12:00. En uge efter kan du forvente at modtage et betinget tilsagn om støtte med et foreløbigt estimat for, hvor meget medfinansiering, du kan få.

Hvad er Digital Europe?

Digital Europe er EU's program for digital omstilling, som for 2021-2027 har til for-mål at sikre bred udrulning og anvendelse af digitale teknologier i samfundet. Pro-grammet medfinansierer blandt andet et europæisk netværk af digitale innovationshubs samt specialiserede centre inden for supercomputere, kunstig intelligens og cybersik-kerhed. Digitaliseringsstyrelsen er tovholder for en referencegruppe, som er nedsat for at fremme dansk deltagelse.