Tilskudsfond for medfinansiering af projekter i Digital Europe-programmet

Når du søger om midler til at realisere et projekt gennem Digital Europe-programmet, finansierer Digital Europe-programmet typisk halvdelen af projektet. Med Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfond kan du søge om yderligere tilskud på op til 25 pct. af dine samlede udgifter.

Læs mere her på siden om vilkårene, og hvordan du ansøger.

Hvordan du søger

For at ansøge skal du udfylde en ansøgningsskabelon, som du kan hente her på siden. Du finder den ude i højre side.
Udfyld skabelonen og send den til . Der er ansøgningsfrist mandag den 27. maj kl. 10:00 for forårets projektindkaldelser i Digital Europe.

Du får svar på din ansøgning en uge efter ansøgningsfristen og forud for, at du sender din ansøgning til EU-Kommissionen.
Tilsagn om støtte er betinget af, at din ansøgning til EU-Kommissionen imødekommes, og at du anvender medfinansieringen i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler.

Hvad du kan få medfinansiering til

Du kan ansøge om op til 25 pct. støtte til dine samlede udgifter i dit pågældende projekt.
Du ansøger som egen organisation og ikke som det konsortium, du er en del af. Det vil sige, at der er tale om de samlede projektudgifter for din egen organisation.

Ansøgere inden for syv prioriterede projektindkaldelser har forrang

I tilfælde af overansøgning til Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfond vil støtten i 2024 blive prioriteret til ansøgere inden for følgende projektindkaldelser:

  1. Energy Data Space
  2. European Green Deal Data Space
  3. Common European mobility data space
  4. Development and Deployment of Advanced Key Technologies
  5. AI in support of Quantum-Enhanced Metabolic Magnetic Resonance Imaging Systems
  6. Making available a high performing open-source European foundation model for fine-tuning
  7. Alliance for Language Technologies (SG)

Modtages der samlet set ansøgninger inden for de prioriterede emner, som overstiger tilskudsfondens midler, vil støtteprocenten blive nedsat, så alle ansøgere modtager samme procentuelle støtte.

Trin for trin-guide

Trin for trin-guide til ansøgning

 Se større billede

Krav til ansøger

Du skal have dansk CVR-nummer, dvs. du skal repræsentere en dansk virksomhed, myndighed, GTS-institut, vidensinstitution mv.

Du skal have til hensigt at ansøge en projektindkaldelse i Digital Europe.

Du skal søge Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfond, før du ansøger en projektindkaldelse i Digital Europe-programmet. Så får du et foreløbigt svar på, hvor meget medfinansiering du kan forvente.

Du ansøger som egen organisation og ikke som det konsortium, du er en del af. Øvrige danske deltagere i konsortiet skal indsende egen ansøgning.

Trin for trin-guide

Digital Europe afholder typisk 2 ansøgningsrunder årligt. I 2024 er der 29 projektindkaldelser, hvor nogle kan søges i foråret og andre i efteråret. Det er Digital Europe, som administreres af EU-Kommissionen, der træffer afgørelse om, hvorvidt projekter modtager tilsagn fra EU.

Læs mere om, hvordan du søger projektindkaldelserne på EU-kommissionens hjemmeside

Ved nogle af Digital Europes projektindkaldelser kan du få 100% finansiering af EU-Kommissionen. Typisk finansierer Digital Europe-programmet dog kun halvdelen af projektet. Hvis dette er tilfældet, har du mulighed for at ansøge om dansk medfinansiering fra Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfond.

Du kan som dansk aktør forud for ansøgningsrunderne i Digital Europe søge om dansk medfinansiering fra tilskudsfonden gennem åbne ansøgningsrunder, som annonceres på digst.dk samt statens tilskudspuljer

For at ansøge skal du udfylde en ansøgningsskabelon, som du kan hente her på siden. Du finder den ude i højre side.

Udfyld skabelonen og send den til

Der er ansøgningsfrist mandag den 27. maj kl. 10:00 for forårets projektindkaldelser i Digital Europe.

Hvis din ansøgning lever op til kriterierne vil du modtage et betinget tilsagn, hvor du får et foreløbigt estimat for, hvor meget medfinansiering du kan forvente (maks. 25. pct.) 

Når du har sendt din ansøgning, kan du forvente, at din ansøgning er færdigbehandlet d. 15. maj 2024.

Vær opmærksom på, at tilsagnet er betinget af, at du vinder projektindkaldelsen, og at du anvender medfinansieringen i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler.

Betinget tilsagn om støtte fra Digitaliseringstyrelsens tilskudsfond anvendes ifm. ansøgning til Digital Europe.

Hvis din ansøgning imødekommes af EU-Kommissionen, påbegyndes en fase mod endeligt tilsagn om støtte fra Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfond.

I denne fase vil støtten fra tilskudsfonden kunne blive justeret, såfremt andre danske ansøgninger ikke imødekommes af EU-Kommissionen, dog stadig højst op til 25 pct.

Du skal bidrage med oplysninger til Digitaliseringsstyrelsens vurdering af, om statsstøtten i forhold til din ansøgning er forenelig med statsstøttereglerne. Vurderingen foretages som udgangspunkt i medfør af reglerne i den generelle gruppefritagelsesforordning art 22 til 32 eller reglerne om de minimis.

Digitaliseringsstyrelsen er klar til dialog i forhold til udfærdigelsen af statsstøttevurderingen.

Hvis Digitaliseringsstyrelsens vurdering af statsstøttereglerne viser, at din ansøgning er forenelig med statsstøttereglerne, vil Digitaliseringsstyrelsen kunne give endeligt tilsagn om medfinansiering forud for, at du underskriver en tilskudsaftale med EU-Kommissionen.

Betingelserne for tilskud, herunder regnskab, revision og afrapportering afspejler i videst muligt omfang EU’s afrapporteringskrav.

Faktaboks: Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfond for national medfinansiering

Folketingets partier har i februar 2024 indgået en aftale om en strategi for Danmarks digitale udvikling, hvor det er besluttet, at der afsættes 30 mio. kr. til at medfinansiere dansk deltagelse i EU’s digitale programmer og initiativer. Der afsættes 15 mio. kr. til 2024 og 15 mio. kr. til 2025.

Det betyder, at du som dansk aktør forud for ansøgningsrunderne i Digital Europe-programmet kan søge om tilsagn om dansk medfinansiering fra tilskudsfonden. Med andre ord kan du få et betinget tilsagn om, at din organisation er berettiget til op til 25 pct. støtte af dine samlede udgifter til dit pågældende projekt, hvis du vinder den projektindkaldelse, du søger.

Fondens formål er at stille midler til rådighed for danske ansøgere til at indgå i europæiske digitale projekter med henblik på at hjemtage midler fra EU.