Sådan søger du midler i Digital Europe-programmet

Digital Europe-programmet udbyder løbende økonomisk støtte til projekter om udrulning og anvendelse af digitale teknologier på tværs af Europa.

Der åbner løbende såkaldte projektindkaldelser, hvor virksomheder, videninstitutioner, myndigheder mv. kan søge om tilskud til projekter inden for bl.a. datadeling, kunstig intelligens, digitale kompetencer og cybersikkerhed.

Hvis projektindkaldelserne er inden for områder, som du arbejder med i din organisation, er der mulighed for, at I kan få midler til at realisere et projekt i samarbejde med andre danske og europæiske parter.

Typisk finansierer Digital Europe-programmet halvdelen af projektet, mens man selv skal dække den anden halvdel (fx med egen tid).

Med Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfond kan du søge yderligere medfinansiering på op til 25 pct. af dine samlede udgifter. Det gør du ved at udfylde en kort ansøgningsformular. Læs mere ved at klikke på undersiden om tilskudsfonden ude til venstre.

EU’s indkaldelser er konkurrenceudsatte, hvilket betyder at kun de bedste ansøgere vinder. Ønsker du at vide mere om emnerne og ansøgningsprocessen, står vi i Digitaliseringsstyrelsen klar til at hjælpe dig. 

Læs mere om, hvordan du søger projektindkaldelserne på EU-Kommissionens hjemmeside

I 2024 åbner der indkaldelser inden for især data spaces, bl.a. inden for energisektoren og fremstillingsindustrien. Der er også indkaldelser inden for kunstig intelligens, f.eks. i forhold til at anvende kunstig intelligens til diagnosticering af patienter i sundhedssektoren, ligesom EU ønsker at støtte projekter, som skaber bedre vilkår for kvinder i IT-sektoren.

Ude i højre side kan du hente et skema med en oversigt over alle projektindkaldelserne i 2024 med tilhørende beskrivelser.