Digitaliseringsstyrelsen får ny strategi og visuel identitet

26-02-2024

Ny organisationsstrategi udstikker kursen for Digitaliseringsstyrelsens arbejde med at udvikle og drive samfundskritiske, digitale løsninger, fremme digital sikkerhed og understøtte virksomheders digitale omstilling. Samtidig får Digitaliseringsstyrelsen en ny visuel identitet.

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at stå i spidsen for en ambitiøs digital udvikling af Danmark, der skaber værdi for borgere, virksomheder og offentlige organisationer og bidrager med løsninger på samfundets store udfordringer.

For at sikre en klar kurs for dette arbejde, har Digitaliseringsstyrelsen nu udarbejdet en organisationsstrategi, der tager udgangspunkt i de politiske visioner for det digitale Danmark, som er fastlagt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (2022-2025), i den politiske aftale om en digitaliseringsstrategi for Danmark (2024-2027) og i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (2022-2024).

I strategien opstiller Digitaliseringsstyrelsen syv strategiske pejlemærker, som sætter den kontinuerlige retning for styrelsens arbejde med at udvikle, eje og drive brugervenlige, sammenhængende digitale løsninger.

  1. Vores løsninger skal give bedre digital service
  2. Vi arbejder for, at alle kan være en del af det digitale samfund
  3. Vores indsatser skal understøtte virksomheders digitale omstilling
  4. Vi fremmer digital sikkerhed
  5. Vi bidrager til at fremtidssikre vores velfærd
  6. Vi fremmer en digital grøn omstilling af samfundet
  7. Vi har internationalt udsyn og sikrer en effektiv implementering af EU-regulering

Læs hele Digitaliseringsstyrelsens strategi

Nyt ministerium førte til nyt look

Digitaliseringsstyrelsen blev dannet tilbage i 2011 under Finansministeriets ressort, da man sammenlagde dele af It- og Telestyrelsen med dele af Økonomistyrelsen. Som en del af Finansministeriets koncern har Digitaliseringsstyrelsens visuelle identitet – det vil sige logo, skrifttyper, farver med mere – siden da været tæt forbundet med Finansministeriets visuelle identitet.

Men efter folketingsvalget i 2022 oprettede regeringen et Digitaliserings- og Ligestillingsministerium, som Digitaliseringsstyrelsen blev en del af.

Parallelt med den nye strategi for styrelsens arbejde lancerer Digitaliseringsstyrelsen derfor også en ny, selvstændig visuel identitet.

Derfor vil Digitaliseringsstyrelsen ikke længerer bære Finansministeriets krone, men en ny krone, der er inspireret af ascii og programmeringssprog og symboliserer Digitaliseringsstyrelsens arbejde med digitale løsninger.

Den nye visuelle identitet bliver lanceret den 26. februar på tværs af alle styrelsen platforme.