Søg tilskud til jeres frivillige arbejde med it-hjælp

12-06-2024
Digital inklusion

Organisationer kan igen søge tilskud til projekter, der understøtter frivillige, som hjælper borgere med det digitale.

Nu er der åbnet for ansøgninger til tilskudspuljen til frivilligindsatser med it-hjælp. Frem til den 15. september 2024 kan frivillige foreninger og organisationer søge tilskud til projekter, som skal øge frivilliges kompetencer inden for offentlig, borgerrettet digitalisering eller digital sikkerhed.

Der er 2 mio. kroner i puljen, og der er tale om anden og sidste ansøgningsrunde.

Sådan søger din organisation

Puljen kan søges af foreninger og organisationer med frivillige, der hjælper borgere, der er udfordret af digitaliseringen i samfundet.

Tilskudspuljen kan ansøges i perioden 12. juni til 15. september 2024 kl. 12.

Læs mere om puljen og hent ansøgningsskema, ansøgningsvejledning og vilkår for tilskud 

Kom til webinar

Digitaliseringsstyrelsen inviterer interesserede organisationer til webinar om puljen og ansøgningsrunden den 21. juni 2024 kl. 11-12. Tilmeld dig ved at skrive en e-mail med dit navn og navnet på din organisation til

 

Baggrund for puljen

Den 27. juni 2023 indgik et bredt politisk flertal en aftale om indsatser for digital inklusion, herunder en tilskudspulje til frivilligindsatser med it-hjælp.

Frivillige over hele landet yder en stor og vigtig indsats for digitaliseringen i Danmark. Puljen skal gøre det mere attraktivt at være it-frivillig ved at gøre det nemmere at tilegne sig nye kompetencer og aktuel viden om offentlige digitale løsninger. Puljen skal dermed bidrage til at fremme et mere inkluderende digitalt velfærdssamfund for alle.

Der er afsat i alt 3 mio. kr. til ansøgningspuljen. 1 mio. kr. blev uddelt i første ansøgningsrunde i november 2023 til 4 projekter.

Der er 2 mio. kr. i puljen til anden og sidste ansøgningsrunde.

Der gives støtte på minimum 150.000 kr. og maksimum 499.999 kr. pr. projekt.