Når penge er digitale

De fire samtaleemner i samtalesalonen: 1. At bruge digitale penge 2. At holde styr på penge - også når de er digitale 4. Hvad kan være svært ved, at penge er digitale? 4. Hvad gør man, hvis skaden er sket?

Penge er blevet digitale. Det påvirker vores hverdag og forbrug - og for mange kan det være svært at få overblik over økonomien. Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med Ligeværd udviklet en samtalesalon om digital økonomi, som skal hjælpe særligt unge til at blive klogere på både digitale penge og sikkerhed på nettet.

En samtalesalon om digital økonomi

For mange kan det være svært at tale om økonomi, og det kan være svært at skulle søge hjælp, hvis man er blevet snydt på nettet.

Målet med undervisningsmaterialet er at styrke særligt unges kompetencer i digital økonomi. Men materialet kan også bruges af andre aldersgrupper.

Gennem fire samtalerunder taler deltagerne om digital pengeforståelse og får bevidsthed om, hvordan digital økonomi påvirker deres hverdag og risikoen for at blive bedraget. 

Deltagerne får i fællesskab viden om digital økonomi og får talt om de udfordringer, digital økonomi kan medføre. Materialet er opbygget som en samtalesalon, der har til formål at skabe et trygt rum, hvor der kan tales om emner, som ellers kan være svære at tale om.

Hvad er en samtalesalon?

Samtalesalonen er en styret samtale, hvor deltagerne hele tiden ved, hvad der tales om, hvem der tales med og hvor længe, der tales. Derved får deltagerne mulighed for i faste rammer at udforske og undersøge et emne sammen.

Ved hjælp af samtalesalonen kan deltagerne blive klogere på, hvilke udfordringer de har. Men deltagerne kan i lige så høj grad blive klogere på, hvordan de håndterer problemstillingerne og ændrer deres adfærd, så de bliver mere trygge ved at navigere i deres digitale privatøkonomi.

Materialet indeholder en guide til afvikleren af samtalesalonen, bestående af et forløb med fire samtalerunder og JA/NEJ-skilte til en afsluttende opsamlingsrunde.

De fire samtalerunder

  • At bruge digitale penge
  • At holde styr på penge - også når de er digitale
  • Hvad kan være svært ved, at penge er digitale?
  • Hvad gør man, hvis skaden er sket?

Samtalesalonen er designet til at tage omkring 45 minutter i sin helhed.

Hent materialet til samtalesalonen "Når penge er digitale"