Når penge er digitale

De fire samtaleemner i samtalesalonen: 1. At bruge digitale penge 2. At holde styr på penge - også når de er digitale 4. Hvad kan være svært ved, at penge er digitale? 4. Hvad gør man, hvis skaden er sket?

Penge er blevet digitale. Det påvirker vores hverdag, den måde vi flytter penge på og skaber nye udfordringer. Digitaliseringsstyrelsen har sammen med Ligeværd udviklet en samtalesalon for unge, der skaber rammen for en samtale om digital økonomi.

En samtalesalon om digital økonomi

Målet med undervisningsmaterialet er at styrke unges kompetencer i forbindelse med digital økonomi. Men materialet kan også sagtens bruges af andre målgrupper.

Deltagerne taler om digital pengeforståelse og får bevidsthed om, hvordan digital økonomi påvirker deres hverdag samt risikoen for at blive bedraget.

Deltagerne får i fællesskab viden om digital økonomi og får talt om de udfordringer digital økonomi kan medføre. Materialet er opbygget som en samtalesalon, der har til formål at skabe et trygt rum, hvori der kan tales om emner, som det kan være svært at sætte ord på. 

Hvad er en samtalesalon?

Samtalesalonen er en styret samtale, hvor deltagerne hele tiden ved hvad der tales om, hvem der tales med og hvor længe. Derved får deltagerne mulighed for at udforske og undersøge et emne sammen. Materialet indeholder en guide til afvikleren af samtalesalonen, et forløb med fire samtalerunder og JA/NEJ-skilte til en afsluttende opsamlingsrunde.

De fire samtalerunder

  • At bruge digitale penge
  • At holde styr på penge - også når de er digitale
  • Hvad kan være svært ved, at penge er digitale?
  • Hvad gør man, hvis skaden er sket?

Samtalesalonen er designet til at tage omkring 45 minutter i sin helhed.

Hent materialet til samtalesalonen "Når penge er digitale"