Lov om MitID og NemLog-in

Den 27. april maj 2021 vedtog Folketinget loven om MitID og NemLog-in. Bestemmelserne om MitID trådte i kraft den 6. maj 2021. Bestemmelserne om MitID regulerer blandt andet, hvordan og hvor man som borger kan få MitID.

Reglerne om, hvordan man kan få MitID, er nærmere fastsat i bekendtgørelse om MitID til privatpersoner.

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Langt de fleste borgere forventes at få MitID gennem deres pengeinstitut, der vil underrette dem, når det er tid for den enkelte borger at få MitID gennem migrering. De borgere, der ikke kan migrere via deres pengeinstitut eller MitID.dk, kan have brug for at få udstedt MitID ved personlig henvendelse til enten borgerservice eller et pengeinstitut, der kan udstede nyt MitID.

For at sikre, at borgeren er den, som borgeren udgiver sig for at være, skal der i borgerservice eller i banken ske en sikring af borgerens identitet. Der er derfor krav til hvilke legitimationsdokumenter, der kan indgå i identitetssikringen. Indtil videre er det en forudsætning, at du har et CPR-nummer, samt at du medbringer et vidne eller kan svare på et antal spørgsmål vedr. dig selv fra data i CPR-registeret.

Du kan orientere dig om, hvilke gyldige legitimationsdokumenter som du skal medbringe her:

Legitimation med billede

(her skal du medbringe et af nedenstående dokumenter)

 • Nationalt kørekort udstedt i Danmark samt Grønland - enten det fysiske kørekort eller kørekort app
 • Pas udstedt i Danmark samt Grønland
 • Nationalt kørekort med billede udstedt af offentlig myndighed i andet land end Danmark
 • Pas udstedt af offentlig myndighed i andet land end Danmark
 • Pas med chip, udstedt af offentlig myndighed i andet land end Danmark
 • Nationalt identitetskort med billede udstedt af offentlig myndighed i andet land end Danmark
 • Nationalt identitetskort med chip, med billede udstedt af offentlig myndighed i andet land end Danmark
 • Opholdstilladelse med billede udstedt af Danmark (opholdskort)

Legitimation uden billede

(her skal du medbringe to af nedennævnte dokumenter)

 • Personattest
 • Dåbsattest
 • Fødselsattest
 • Sundhedskort (sygesikringskort) - enten det fysiske sundhedskort eller sundhedskort app
 • Særligt Sundhedskort
 • Bopælsattest udstedt i Danmark samt Grønland

Hvis den anvendte legitimation ikke indeholder et CPR-nummer, skal du også medbringe dokumentation på dit CPR-nummer, fx sundhedskort eller særligt sundhedskort.

Læs loven om MitID og NemLog-in på retsinformation.dk

Hvad koster det at få MitID? 

En privatperson kan bestille op til tre fysiske identifikationsmidler vederlagsfrit. Dette gælder dog ikke MitID chip, for hvilken der indgår betaling. Priser for fysiske identifikationsmidler kan ses på MitID.dk.

Gå til MitID.dk/priser