Lov om MitID

Bekendtgørelsen fastsætter de nærmere regler for forvaltningen af MitID til privatpersoner

Den 27. april 2021 vedtog Folketinget loven om MitID og NemLog-in. Bestemmelserne om MitID trådte i kraft den 6. maj 2021. Bestemmelserne om MitID regulerer blandt andet, hvordan og hvor man som borger kan få MitID.

Reglerne om, hvordan man kan få MitID, er nærmere fastsat i bekendtgørelsen om MitID til privatpersoner.

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Vi henviser til MitID.dk for detaljeret information vedrørende regler og retningslinjer ved anvendelse af MitID. 

Læs mere om legitimationsdokumenter for digital identitetssikring på MitID.dk 

Læs mere om gældende legitimationsdokumenter for fysisk fremmøde i borgerservice på MitID.dk

Læs mere om procedure for anvendelse af vitterlighedsvidner og krav til vidner på MitID.dk

Læs mere om udstedelse af MitID på sikringsniveau høj på MitID.dk

Læs mere om priser for MitID identifikationsmidler på MitID.dk