Lov om MitID og NemLog-in

Den 27. april maj 2021 vedtog Folketinget loven om MitID og NemLog-in. Bestemmelserne om MitID trådte i kraft den 6. maj 2021. Bestemmelserne om MitID regulerer blandt andet, hvordan og hvor man som borger kan få MitID.

Reglerne om, hvordan man kan få MitID, er nærmere fastsat i bekendtgørelse om MitID til privatpersoner.

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Langt de fleste borgere har fået MitID gennem deres pengeinstitut, men det er også muligt at få MitID med NemID på MitID.dk. Alternativt kan man få udstedt MitID ved personlig henvendelse til Borgerservice. 

For at sikre, at borgeren er den, som borgeren udgiver sig for at være, skal der ved udstedelse af MitID i Borgerservice ske en sikring af borgerens identitet. Der er derfor krav til hvilke legitimationsdokumenter, der kan indgå i identitetssikringen. Indtil videre er det en forudsætning, at du har et CPR-nummer, samt at du kan svare på et antal spørgsmål vedr. dig selv fra data i CPR-registeret eller medbringer et vidne. Et vidne er en person, som møder op sammen med dig i borgerservice og kan bekræfte, at du er dig. For at være vidne skal personen være fyldt 18 år, og have haft MitID i mere end 10 dage. Vidnet skal medbringe MitID og fremvise gyldigt dansk kørekort, gyldigt dansk/udenlandsk pas, gyldigt nationalt ID kort med billede eller opholdstilladelse/opholdskort med billede udstedt i Danmark. Der skal desuden vises legitimation med CPR-nummer på, såfremt dette ikke fremgår af billedlegitimationen. En person kan højst være vidne for 3 personer inden for 120 dage.

De gyldige legitimationsdokumenter er:

Legitimation med billede

(her skal du medbringe et af nedenstående dokumenter)

 • Nationalt kørekort udstedt i Danmark samt Grønland - enten det fysiske kørekort eller kørekort app
 • Pas udstedt i Danmark samt Grønland
 • Nationalt kørekort med billede udstedt af offentlig myndighed i andet land end Danmark
 • Pas udstedt af offentlig myndighed i andet land end Danmark
 • Pas med chip, udstedt af offentlig myndighed i andet land end Danmark
 • Nationalt identitetskort med billede udstedt af offentlig myndighed i andet land end Danmark
 • Nationalt identitetskort med chip, med billede udstedt af offentlig myndighed i andet land end Danmark
 • Opholdstilladelse med billede udstedt af Danmark (opholdskort)
 • Opholdstilladelse med billede og CPR udstedt i Danmark (opholdskort)
 • Udenrigsministeriets ID-kort udstedt i Danmark
 • Legitimationskort med billede udstedt af kommune i Danmark samt Grønland

Legitimation uden billede

(her skal du medbringe to af nedennævnte dokumenter)

 • Personattest udstedt i Danmark samt Grønland
 • Dåbsattest udstedt i Danmark samt Grønland
 • Fødselsattest udstedt i Danmark samt Grønland
 • Sundhedskort (sygesikringskort) - enten det fysiske sundhedskort eller sundhedskort app udstedt i Danmark samt Grønland
 • Særligt Sundhedskort med CPR-nummer udstedt i Danmark samt Grønland
 • Bopælsattest udstedt i Danmark samt Grønland
 • Bopælsattest udstedt i Færøerne 
 • Fødsels- og dåbsattest udstedt i Færøerne
 • Fødsels- og navneattest udstedt i Færøerne
 • Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse fra Skat
 • Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse

Hvis den anvendte legitimation ikke indeholder et CPR-nummer, skal du også medbringe dokumentation på dit CPR-nummer, fx sundhedskort eller særligt sundhedskort.

Bemærk. Der accepteres ikke midlertidig legitimation, fx et midlertidig kørekort.

Læs loven om MitID og NemLog-in på retsinformation.dk

Hvad koster det at få MitID? 

En privatperson kan bestille op til tre fysiske identifikationsmidler vederlagsfrit. Dette gælder dog ikke MitID chip, for hvilken der indgår betaling. Priser for fysiske identifikationsmidler kan ses på MitID.dk.

Gå til MitID.dk/priser