Lov om MitID

Bekendtgørelsen fastsætter de nærmere regler for forvaltningen af MitID til privatpersoner

Den 27. april 2021 vedtog Folketinget loven om MitID og NemLog-in. Bestemmelserne om MitID trådte i kraft den 6. maj 2021. Bestemmelserne om MitID regulerer blandt andet, hvordan og hvor man som borger kan få MitID.

Reglerne om, hvordan man kan få MitID, er nærmere fastsat i bekendtgørelsen om MitID til privatpersoner.

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Læs mere om MitID på MitID.dk