Om MitID

Baggrunden for MitID-projektet

MitID er Danmarks digitale ID. Med det beviser du, hvem du er på nettet fx når du skal overføre penge i netbank eller logge på borger.dk.

MitID lever op til de nyeste standarder for sikkerhed. Fx får du altid besked via MitID appen, SMS eller e mail, hvis MitID appen aktiveres på en ny telefon eller tablet. Du kan også vælge at få besked, hver gang dit personlige MitID bliver brugt. Der findes alternativer, hvis ikke du kan eller ønsker at bruge MitID app, fx MitID kodeviser og MitID kodeoplæser.

Læs mere om, hvordan du får og bruger MitID på MitID.dk

Herunder kan du læse mere om baggrunden for MitID-projektet. 

MitID erstatter NemID

MitID blev lanceret i 2021 og har gradvist erstattet NemID, i takt med at alle NemID brugere har fået MitID.

Læs mere om, hvordan NemID bliver til MitID

Om MitID kontrakten

Kontrakten om udvikling og drift af MitID blev i 2019 vundet af Nets DANID A/S på baggrund af et udbud. MitID kontrakten har en samlet værdi op 939 mio. kr. for udvikling og en driftsperiode på 10 år med mulighed for to års forlængelse . Leverandøren har ansvaret for, at MitID løbende videreudvikles. 

MitID-partnerskabet har rettighederne til MitID løsningen, navn og logo, også efter kontraktens løbetid.

Projektfaser

Oversigt over MitID-projektets forskellige faser:

 • Analyse: maj 2019-oktober 2019
 • Udvikling: oktober 2019-november 2020
  • Prøveforløb: november 2020-maj 2021
 • Implementering
  • Go-live: maj 2021
  • Pilotforløb for udvalgte brugergrupper: maj 2021-oktober 2021
  • Slutbrugermigrering i løbet af 2021 og 2022

MitID-partnerskabet

Et samarbejde mellem det offentlige og pengeinstitutterne

MitID er resultatet af et veletableret og unikt samarbejde mellem det offentlige og pengeinstitutterne. Det fælles ønske i MitID partnerskabet er at skabe sammenhæng for slutbrugerne på tværs af den private og den offentlige sektor og ikke mindst styrke den digitale infrastruktur i Danmark. MitID-partnerskabet blev etableret i 2016 efter en udbudsrunde, hvor alle private virksomheder kunne byde ind på et samarbejde om MitID.

Digitaliseringsstyrelsen repræsenterer staten, de danske regioner og kommunerne, mens de danske pengeinstitutter er repræsenterede ved FR I et datterselskab til Finans Danmark.

Til de teknisk interesserede

Har du brug for lidt dybere indføring i løsningen, fx den tekniske opbygning, forskellene mellem NemID og MitID og de centrale sikkerhedselementer?

Hent whitepaper om baggrunden for MitID

Fakta om MitID

 • NemID er en sikker løsning i dag. Men MitID giver en mere sikker fremtid. Sikkerhed i digital forstand har ændret sig, siden NemID blev indført i 2010. Hvis vi fortsat skal have en sikker, digital ID-løsning i Danmark, som samtidig er holdbar på længere sigt, så er vi nødt til at følge med udviklingen og sørge for, at vi lever op til fremtidens krav og regler.
 • Med MitID får Danmark en ny sikkerhedsinfrastruktur for digitale identiteter, hvor sikkerhedskravene lever op til de nyeste, internationale standarder. MitID er modulært opbygget og kan dermed tilpasses fremtidige trusselsbilleder.
 • MitID er en af de største omlægninger af det digitale Danmark nogensinde og ca. 5 mio. brugere skal tage en ny digital løsning i brug.

Input fra slutbrugere

For at sikre løbende dialog og samarbejde med slutbrugerne, er der nedsat et Interessentforum, som kommer med input til både anvendelighed og implementering.

Interessentforum består af repræsentanter fra en række slutbruger- og erhvervsorganisationer.

Derudover er slutbrugerne løbende involveret i brugervenlighedstests.

Deltagere i Interessentforum for næste generation NemID

 • Danske Handicaporganisationer
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Industri
 • Dansk IT
 • Finans og Leasing
 • Forbrugerrådet Tænk
 • Forsikring & Pension
 • IT-branchen
 • Landbrug & Fødevarer
 • Landsforeningen for udviklingshæmmede
 • Rådet for Socialt udsatte
 • SAND
 • SMV Danmark
 • Ældre Sagen