Om MitID

Baggrunden for MitID-løsningen

MitID er Danmarks digitale ID. Med det beviser du, hvem du er på nettet fx når du skal overføre penge i netbank eller logge på borger.dk. 

MitID lever op til de nyeste standarder for sikkerhed. Fx får du altid besked via MitID appen, SMS eller e-mail, hvis MitID appen aktiveres på en ny telefon eller tablet. Du kan også vælge at få besked, hver gang dit personlige MitID bliver brugt.

Der findes alternativer, hvis ikke du kan eller ønsker at bruge MitID app, fx MitID kodeviser og MitID kodeoplæser.

Læs mere om, hvordan du får og bruger MitID på MitID.dk

Herunder kan du læse mere om baggrunden for MitID-løsningen. 

MitID har erstattet NemID

MitID blev lanceret i 2021 og har erstattet NemID.

Læs mere om forgængeren til MitID

Om MitID kontrakten

Kontrakten om udvikling og drift af MitID blev i 2019 vundet af Nets DANID A/S på baggrund af et udbud. MitID kontrakten har en samlet værdi op 939 mio. kr. for udvikling og en driftsperiode på 10 år med mulighed for to års forlængelse. Leverandøren har ansvaret for, at MitID løbende videreudvikles. 

MitID-partnerskabet har rettighederne til MitID løsningen, navn og logo, også efter kontraktens løbetid.

Projektfaser

Oversigt over MitID-projektets forskellige faser:

 • Analyse: maj 2019-oktober 2019
 • Udvikling: oktober 2019-november 2020
  • Prøveforløb: november 2020-maj 2021
 • Implementering
  • Go-live: maj 2021
  • Pilotforløb for udvalgte brugergrupper: maj 2021-oktober 2021
  • Slutbrugermigrering i løbet af 2021 og 2022

MitID-partnerskabet

Et samarbejde mellem det offentlige og pengeinstitutterne

MitID er resultatet af et veletableret og unikt samarbejde mellem det offentlige og pengeinstitutterne. Det fælles ønske i MitID partnerskabet er at skabe sammenhæng for slutbrugerne på tværs af den private og den offentlige sektor og ikke mindst styrke den digitale infrastruktur i Danmark. MitID-partnerskabet blev etableret i 2016 efter en udbudsrunde, hvor alle private virksomheder kunne byde ind på et samarbejde om MitID.

Digitaliseringsstyrelsen repræsenterer staten, de danske regioner og kommunerne, mens de danske pengeinstitutter er repræsenterede ved FR I et datterselskab til Finans Danmark.

Til de teknisk interesserede

Har du brug for lidt dybere indføring i løsningen, fx den tekniske opbygning, forskellene mellem NemID og MitID og de centrale sikkerhedselementer?

Hent whitepaper om baggrunden for MitID

Fakta om MitID

 • Med MitID har Danmark fået en ny sikkerhedsinfrastruktur for digitale identiteter, hvor sikkerhedskravene lever op til de nyeste, internationale standarder. MitID er modulært opbygget og kan dermed tilpasses fremtidige trusselsbilleder.
 • MitID er en af de største omlægninger af det digitale Danmark nogensinde og ca. 5 mio. brugere har skulle tage en ny digital løsning i brug.