Nye fremtidsudsigter for digital identifikation

I løbet af den kommende årrække bliver Danmarks digitale infrastruktur bygget op på ny.

Nyhed, offentliggjort 19. januar 2018 

Med MitID vil brugerne tilbydes det, som NemID kan i dag – bare mere brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. De største forskelle bliver i de bagvedliggende systemer.

Den fremtidige infrastruktur

Ændrer sig på en række parametre:

  • MitID bliver en fælles, national identitets- og autentifikationsløsning, der består af en identitetskerne til at understøtte autentifikation og livscyklushåndtering for digitale personidentiteter. Via såkaldte identitetsbrokere ("brokere") kan kernen anvendes af offentlige aktører, banker og andre private tjenesteudbydere
  • MitID-personidentiteter er ikke længere nødvendigvis certifikatbaserede (PKI)
  • Eksterne parter (brokere) vil kunne certificeres til at lave deres egne klientløsninger med slutbruger-autentifikation

Får en mere fleksibel sammensætning:

  • Brug af anerkendte standarder og snitflader skal sikre god kobling mellem elementerne i infrastrukturen
  • Løbende tilpasning til nye behov og nye, teknologiske muligheder prioriteres højt
  • Dokument- og transaktionssignering håndteres individuelt af parterne i MitID-partnerskabet

Har fokus på god brugeroplevelse – også på langt sigt:

  • Platformene skal løbende tilpasses brugerne. Præcis hvordan er ikke fastlagt endnu, men i første omgang kommer formentlig både en mobil- og en fysisk erstatning af NemID-nøglekortet
  • Nye muligheder for at håndtere særlige behov, fx brugere med handicap og brugere, som skal autentificere sig mange gange om dagen
  • Forskellige sikringsniveauer sikrer lettere adgang til ikke-følsomme data.

Læs om fremtidens infrastruktur for digitale identiteter i Danmark