Om løsningen

Adgang til alle offentlige selvbetjeningsløsninger og digitale services med ét log-in.

Fællesoffentlig brugerstyring skal gøre det digitale Danmark mere sikkert, mindske investeringerne i infrastruktur for offentlige myndigheder og skabe bedre service for borgerne.

Fællesoffentlig brugerstyring handler blandt andet om at:

  • Borgere og virksomheder med ét log-in skal have adgang til alle offentlige myndigheders webløsninger.
  • Offentligt ansatte skal med ét log-in kunne arbejde på tværs af forskellige myndigheders systemer.
  • Borgere og medarbejdere skal kunne signere juridisk bindende dokumenter digitalt.
  • Myndigheder og virksomheder skal kunne tildele og administrere rettigheder for deres medarbejdere i andre myndigheders systemer i én samlet brugergrænseflade.
  • Udvikle standarder, som kan anvendes af it-udviklere. 

For at gøre det hurtigere og enklere at etablere og anvende digitale tjenester på tværs af den offentlige sektor, bliver der derfor stillet en fælles brugerstyringsinfrastruktur til rådighed for borgere, myndigheder og virksomheder. 

Formålet understøttes gennem fællesoffentligt sanktionerede anbefalinger og it-løsninger.