Om løsningen

Adgang til alle offentlige selvbetjeningsløsninger og digitale services med ét log-in.

Fællesoffentlig brugerstyring skal gøre det digitale Danmark mere sikkert, mindske investeringerne i infrastruktur for offentlige myndigheder og skabe bedre service for borgerne.

For at gøre det hurtigere og enklere at etablere og anvende digitale tjenester på tværs af den offentlige sektor, bliver der derfor stillet en fælles brugerstyringsinfrastruktur til rådighed for borgere, myndigheder og virksomheder. 

Formålet understøttes gennem fællesoffentligt sanktionerede anbefalinger og it-løsninger, som du kan læse mere om nedenfor: 

Log-in med Single sign-on (SSO)

Log-in er den komponent, der kommer frem i browseren, når du benytter MitID. Den gør det muligt at forblive logget ind, når man skifter fra den ene tjeneste til den anden. Log-in komponenten leverer således en gratis log-in tjeneste, hvormed borgere og medarbejdere i virksomheder eller myndigheder kan logge på offentlige selvbetjeningsløsninger og portaler fx Borger.dk, Virk.dk, Sundhed.dk og Danmarks Miljøportal.

NemLog-in er et krav for nationale tjenester, der har behov for sikker identifikation, og må kun anvendes til løsninger, der er udbudt af offentlige myndigheder.

Bliv klogere på, hvordan I opretter tjenester der skal anvende log-in

Tilslutningskomponent

Tilslutningskomponenten er en løsning, hvor myndigheder og deres it-leverandører kan administrere tilslutning af selvbetjeningsløsninger til NemLog-in. Her kan der digitalt underskrives vilkår for brug af løsningen og vedligeholdes af organisationens stamdata og tekniske metadata fx services, certifikater, end-points og rettigheder.

Signeringstjenesten

NemLog-ins signeringstjeneste gør det muligt at underskrive et dokument eller en aftale med MitID. Signeringstjenesten har til formål at tilbyde myndigheder en fælles digital løsning, hvormed man kan indhente en digital signatur fra en bruger på en aftaletekst eller indberetning, og bidrager med en høj grad af sporbarhed og teknisk dokumentation for underskriften. 

Læs mere om signering med MitID

Security Token Service, STS

Security Token Service muliggør udstilling og anvendelse af web services med et security token udstedt af NemLog-in. Herved kan administration af adgange til en service ske centralt og løst koblet fra servicen. STS bruger SAML (Security Assertion Markup Language) til at afgøre, hvilke sites man skal have adgang til. Adgangsstyringen til de fællesoffentlige (web)services, som NemLog-in giver adgang til, er et eksempel på dette.

Læs mere om Security Token Service

Digital Fuldmagt

Den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning, Digital Fuldmagt, er udviklet til myndigheder, som vil give borgere mulighed for at lade sig partsrepræsentere i digitale selvbetjeningsløsninger. Med Digital Fuldmagt kan borgere give en person, en medarbejder eller en virksomhed fuldmagt til at agere digitalt på sine vegne i en given periode.

Læs mere om digital fuldmagt

Brugeradministration

Fællesbrugerrettighedssystemet er en brugeradministration, hvor man kan udpege administratorer og tildele rettigheder til sin organisations brugere, så de fx kan indberette på Virk.dk.

Tilgå brugeradministration

MitID Erhverv

MitID Erhverv er til alle virksomheder, foreninger og myndigheder, som har medarbejdere eller brugere, der skal logge ind på offentlige selvbetjeningsløsninger og underskrive digitalt med MitID. Denne komponent vil erstatte brugeradministrationen og har stort fokus på et mere brugervenligt design.

Læs mere om MitID Erhverv