Services og standarder i NemLog-in

NemLog-in består af syv forskellige services og er baseret på en række standarder, som styrelsen administrerer.

Services

Login med single sign-on (SSO)

Login (SSO) er den komponent, der kommer frem i browseren, når du skal logge ind på en offentlig tjeneste med MitID eller MitID Erhverv. Den gør det muligt at forblive logget ind, når man skifter fra den ene offentlige tjeneste til den anden. Login komponenten leverer således en gratis login tjeneste, hvormed borgere og medarbejdere i virksomheder eller myndigheder kan logge på offentlige selvbetjeningsløsninger og -portaler, fx Borger.dk, Virk.dk, Sundhed.dk eller Danmarks Miljøportal.

Denne service er ikke tilgængelig for it-systemer, hvorfra der ikke udføres myndighedsopgave.

Bliv klogere på, hvordan I opretter tjenester, der skal anvende login på NemLog-in-hjemmesiden

Tilslutningskomponenten

Tilslutningskomponenten er en løsning, hvor myndigheder og deres it-leverandører kan administrere tilslutning af selvbetjeningsløsninger til NemLog-in. Her kan vilkår for brug af løsningen underskrives digitalt og organisationens stamdata og tekniske metadata kan vedligeholdes, fx services, certifikater, end-points og rettigheder.

Signeringstjenesten

NemLog-ins signeringstjeneste gør det muligt at underskrive et dokument eller en aftale med MitID. Signeringstjenesten har til formål at tilbyde myndigheder en fælles digital løsning, hvorigennem man kan indhente en digital signatur fra en bruger på en aftaletekst eller en indberetning. Dette bidrager med en høj grad af sporbarhed og teknisk dokumentation for underskriften.

Læs mere om signering med MitID på NemLog-in-hjemmesiden

Security Token Service (STS)

Security Token Service (STS) gør det muligt at styre adgang til webservices. Herved kan administration af adgange til en service ske centralt og løst koblet fra servicen. STS bruger SAML (Security Assertion Markup Language) til at afgøre, hvilke sites man skal have adgang til. Adgangsstyringen til de fællesoffentlige (web)services, som NemLog-in giver adgang til, er et eksempel på dette.

Læs mere om Security Token Service på NemLog-in-hjemmesiden

Digital Fuldmagt

Den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning, Digital Fuldmagt, gør det muligt at oprette en fuldmagt til digitale selvbetjeningsløsninger. Med Digital Fuldmagt kan borgere give en person, medarbejder eller virksomhed fuldmagt til at agere digitalt på deres vegne i en given periode. Denne service er ikke tilgængelig for selvbetjeningsløsninger, hvorfra der ikke udføres myndighedsopgave.

Læs mere om digital fuldmagt på NemLog-in-hjemmesiden

Brugeradministrationen

Den Fællesoffentlige Brugerrettighedsstyring, også kaldet FBRS, er en brugeradministrationskomponent, hvor virksomheder, myndigheder og foreninger har mulighed for at udpege administratorer og tildele rettigheder til organisationens brugere, således de fx kan indberette moms på Virk.dk. Denne service er ikke tilgængelig for selvbetjeningsløsninger, hvorfra der ikke udføres myndighedsopgave.

Læs mere om rettigheder i NemLog-in på NemLog-in-hjemmesiden

MitID Erhverv

MitID Erhverv er til alle virksomheder, foreninger og myndigheder, som har medarbejdere eller brugere, der skal logge ind på offentlige selvbetjeningsløsninger og underskrive digitalt med MitID. Administratorer i virksomheder, foreninger og myndigheder kan administrere medarbejders identiteter samt styre roller og rettigheder i brugeradministrationskomponenten (FBRS).

Læs mere om MitID Erhverv

Standarder

NemLog-in er baseret på en række standarder som styrelsen har udarbejdet og administrerer:

  • National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS)
  • OIOSAML
  • OIO Identity Based Web Services (OIO IDWS)

Derudover vil OpenID Connect Profiler på sigt blive implementeret i NemLog-in.

Læs mere om de standarder, NemLog-in anvender