Anvendelse af NemSMS

Med NemSMS kan din myndighed hurtigt, nemt og sikkert udsende servicebeskeder via sms til borgere og virksomheder med eksempelvis påmindelser om en aftale eller en svarfrist.

NemSMS er en fællesoffentlig sms-løsning, der giver offentlige myndigheder mulighed for at sende servicebeskeder via sms til borgerne, så de ikke risikerer at glemme frister, møder og undersøgelser. Det er ikke obligatorisk for hverken borgere, virksomheder eller myndigheder at bruge NemSMS.

NemSMS giver myndigheder mulighed for at:

  • Sende servicebeskeder (sms-påmindelser) til alle borgere og virksomheder, der har registreret mobiltelefonnummer og givet samtykke til at modtage NemSMS’er fra det offentlige.
  • Få adgang til et nationalt mobilregister, der løbende udvides til gavn for alle myndigheder.
  • Sørge for, at sms-påmindelser til borgere og virksomheder sendes manuelt eller automatisk fra myndighedens eksisterende systemer. I har derfor mulighed for at styre, hvor NemSMS’er udsendes, og om der skal udsendes mere end én påmindelse per aftale/frist.

Her på siden kan du finde mere information, om hvordan I som myndighed kommer godt i gang med at anvende NemSMS, herunder tilslutning og snitflader samt implementering.

Læs om tilslutning og snitflader

Læs om implementering