Om løsningen

NemSMS er en offentlig løsning, som gør det muligt for borgere og virksomheder at modtage servicebeskeder på SMS fra offentlige myndigheder.

Beskederne kan hjælpe borgere og virksomheder med at huske frister og vigtige aftaler, fx en hospitalsaftale, eller informerer om ændringer i lokalområdet, fx en midlertidig strømafbrydelser.

Det er frivilligt for borgere og virksomheder at tilmelde sig NemSMS. Det er også frivilligt for de offentlige myndigheder at benytte løsningen.

Forskellen på NemSMS og besked om ny Digital Post

Det er værd at bemærke, at NemSMS servicebeskeder ikke er det samme som besked om ny Digital Post.

Besked om ny Digital Post på SMS handler udelukkende om, at borgeren eller virksomheden har fået en ny besked i Digital Post. 

Læs mere om Digital Post