Om Orkestreringskomponenten

Orkestreringskomponenten er den komponent, der skal understøtte overbliksvisninger for borgere. Dette sker gennem indsamling af relevante standardiserbare data fra datakilder hos myndigheder og videreformidling af disse data til visningsklienter.

I første omgang skal Orkestreringskomponenten understøtte overbliksvisning af blandt andet sager, ydelser, aftaler og frister, gæld og betalinger med videre på Mit Overblik på borger.dk. Orkestreringskomponenten kan understøtte overbliksvisninger på andre visningsklienter, såfremt det ønskes.

Projektet for Orkestreringskomponenten udspringer af initiativ 1.3 Sags- og ydelsesoverblik i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Projektet er aftalt videreført i Digitaliseringspagten, hvor det indgår i initiativet Mit Overblik. Etableringen af Orkestreringskomponenten skal altså realisere arkitekturen for Mit Overblik.

Mit Overblik skal samle og vise de væsentligste data om den enkelte borger på tværs af den offentlige sektor. Mit Overblik skal blandt andet vise borgerens igangværende sager, tildelte økonomiske ydelser, udestående betalinger og relevante frister og aftaler. Herigennem får borgerne en samlet indgang til de relevante data, som den offentlige sektor har om dem, og et samlet personaliseret overblik på tværs af det offentlige.

Orkestreringskomponenten er idriftsat i februar 2021.

Læs mere om Mit Overblik