Om Orkestreringskomponenten

Orkestreringskomponenten bliver den komponent, der understøtter overbliksvisninger for borgere. Dette sker gennem indsamling af relevante standardiserbare data fra datakilder hos myndigheder og videreformidling af disse data til visningsklienter. I første omgang skal komponenten understøtte visning af blandt andet sager og ydelser i Mit Overblik på borger.dk.

Projektet for Orkestreringskomponenten udspringer af initiativ 1.3 Sags- og ydelsesoverblik i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. I regi af dette initiativ er der gennemført en række analyser af borgeres ønsker til et overblik over sager og ydelser samt af arkitekturen.

Se rapporterne om borgeres ønsker og om arkitekturen

Projektet er aftalt videreført i digitaliseringspagten, hvor det indgår i initiativet Mit Overblik som det projekt, der realiserer arkitekturen for Mit Overblik ved etablering af Orkestreringskomponenten. Målet med Mit Overblik er, at borgerens data skal være tilgængelig, der hvor borgeren færdes, blandt andet på borger.dk. Overblikket skal blandt andet vise borgerens igangværende sager, tildelte økonomiske ydelser, udestående betalinger og relevante frister og aftaler. Herigennem får borgerne en samlet indgang til de relevante data, den offentlige sektor har om dem, og et samlet overblik over deres mellemværender med det offentlige.