Om Orkestreringskomponenten

Orkestreringskomponenten bliver den komponent, der understøtter overbliksvisninger for borgere ved at indsamle relevante standardiserbare data fra datakilder hos myndigheder og videreformidler dem til visningsklienter. I første omgang skal komponenten understøtte visning af blandt andet sager og ydelser i Mit overblik på borger.dk.

Projektet for orkestreringskomponenten udspringer af initiativ 1.3 Sags- og ydelsesoverblik i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. I regi af dette initiativ er gennemført en række analyser af borgeres ønsker til et overblik over sager og ydelser samt af arkitekturen.

Se rapporterne om borgeres ønsker og om arkitekturen

Initiativet er aftalt videreført i digitaliseringspagten, hvor det indgår i initiativet Mit overblik som det projekt, der realiserer arkitekturen for Mit overblik ved etablering af orkestreringskomponenten.

Komponentens rolle er at indhente data fra underliggende datakilder på en standardiseret måde og videreformidle dem til visningsklienter (Mit overblik på borger.dk, men potentielt også andre overblik), der er ansvarlige for at vise data til brugeren.

Standardiseringspotentialet identificeres ved, at det pågældende dataobjekt (fx sager) besidder mindst en af følgende egenskaber:

  • Dataobjektet findes i og leveres fra flere datakilder
    Data, der findes i flere datakilder på tværs af myndigheder, er egnet til orkestrering, da der her er behov for, at data følger samme standarder og leveres samlet for at sikre en ensartet og samlet præsentation af data ud mod brugeren. Eksempler på dette er sager og ydelser.
  • Dataobjektet skal vises i flere forskellige overblik
    Data kan være egnet til orkestrering, selvom de kun findes et sted, såfremt flere applikationer ønsker at udstille disse data for borgere. Der er endnu ikke identificeret eksempler på dette.

For data, hvor ingen af ovenstående egenskaber gør sig gældende (data findes kun i en datakilde og skal kun vises i overblik på borger.dk), vil der i stedet skulle foretages en direkte integration mellem visningsklient og datakilden uden om orkestreringskomponenten.