Om Orkestreringskomponenten

Orkestreringskomponenten bliver den komponent, der understøtter overbliksvisninger for borgere. Dette sker gennem indsamling af relevante standardiserbare data fra datakilder hos myndigheder og videreformidling af disse data til visningsklienter. I første omgang skal komponenten understøtte visning af blandt andet sager og ydelser i Mit Overblik på borger.dk.

Projektet for Orkestreringskomponenten udspringer af initiativ 1.3 Sags- og ydelsesoverblik i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. I regi af dette initiativ er der gennemført en række analyser af borgeres ønsker til et overblik over sager og ydelser samt af arkitekturen.

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med ATP, KL og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte gennemført en teknisk PoC (Proof of Concept). Formålet med denne PoC har været at teste arkitekturen, både i forhold til de ønskede kapabiliteter, men også i forhold til performance.

Se rapporterne om borgeres ønsker og om arkitekturen

Projektet er aftalt videreført i digitaliseringspagten, hvor det indgår i initiativet Mit Overblik som det projekt, der realiserer arkitekturen for Mit Overblik ved etablering af Orkestreringskomponenten. Mit Overblik skal samle og vise de væsentligste data om hver enkelt borger - på tværs af den offentlige sektor. Overblikket skal blandt andet vise borgerens igangværende sager, tildelte økonomiske ydelser, udestående betalinger og relevante frister og aftaler. Herigennem får borgerne en samlet indgang til de relevante data, den offentlige sektor har om dem, og et samlet overblik over deres mellemværender med det offentlige.

Læs mere om Mit Overblik