Om Orkestreringskomponenten

Orkestreringskomponenten understøtter overbliksvisninger for borgere. Dette sker gennem indsamling af relevante standardiserbare data fra datakilder hos myndigheder og videreformidling af disse data til visningsklienter.

Orkestreringskomponenten understøtter overbliksvisning af blandt andet sager, ydelser, aftaler og frister, gæld og betalinger med videre på Mit Overblik på borger.dk. Orkestreringskomponenten kan understøtte overbliksvisninger på andre visningsklienter, såfremt det ønskes.

Projektet for Orkestreringskomponenten udspringer af initiativ 1.3 Sags- og ydelsesoverblik i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Projektet er aftalt videreført i Digitaliseringspagten og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025, hvor det indgår i initiativet Mit Overblik. Etableringen af Orkestreringskomponenten skal realisere arkitekturen for Mit Overblik.

Mit Overblik samler og viser de væsentligste oplysninger om den enkelte borger – på tværs af hele den offentlige sektor. Mit Overblik kan blandt andet vise borgerens igangværende sager, tildelte økonomiske ydelser, udestående betalinger og relevante frister og aftaler. Herigennem får borgerne en samlet indgang til de relevante oplysninger, den offentlige sektor har om dem, og et samlet personaliseret overblik på tværs af det offentlige.

Orkestreringskomponenten blev idriftsat i februar 2021.

Læs mere om Mit Overblik