Standardisering

Projektet bag Orkestreringskomponenten er ansvarligt for etableringen af relevante datamodeller samt kataloger, der skal understøtte den etapeplan, der er aftalt/løbende aftales for Mit Overblik.

Det er væsentligt, at datamodellerne er færdigudviklede, når myndighederne skal forberede data til visning. Derfor udarbejdes datamodellerne forud for de aftalte etaper i etapeplanen. Ved udviklingen af de respektive datamodeller indgår myndigheder, der på sigt skal vise data inden for et bestemt område, i udarbejdelsen af modellerne. Det er vigtigt, at myndighederne indgår aktivt, da målet er at udvikle fællesoffentlige datamodeller, som kan rumme de forskelle, der er på tværs af offentlige myndigheders data. Således får borgeren et ensartet overblik over for eksempel deres sager på tværs af offentlige myndigheder.

Se etapeplanen for Mit Overblik

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet en række datamodeller til Orkestreringskomponenten til understøttelse af forskellige datadomæner. Alle datamodellerne er udarbejdet i en iterativ proces gennem en række workshops, hvor relevante myndigheder, som skal udstille data herfor, har deltaget. I processen er der gennemført brugertest af datamodellerne for at sikre, at modellerne understøtter en brugervenlig udstilling af data. Modellerne gennemgår efter udarbejdelse et modelreview og offentlig kommentering.

Status på datamodellerne:

  • Datamodel for borgervendte sager: Komponenten har fra idriftsættelsen i februar 2021 skulle understøtte visning af sager. Der er derfor tilsluttet datamodel for borgervendt sag i version 2.0. Modellen har været i FDA modelreview og offentlig kommentering.
  • Datamodel for borgervendte ydelser: Komponenten har fra idriftsættelsen i februar 2021 skulle understøtte visning af ydelser. Der er derfor tilsluttet datamodel for borgervendt ydelse i version 2.1. Modellen har været i FDA modelreview.
  • Datamodel for borgervendt gæld: Komponenten skal i 2022 understøtte visning af borgervendt gæld. Der tilsluttes derfor en model for borgervendt gæld i 2022. Modellen har været i FDA modelreview og offentlig kommentering.
  • Datamodel for borgervendte betalinger: Komponenten skal i 2022 understøtte visning af borgervendte betalinger. Der tilsluttes derfor en datamodel for borgervendte betalinger i 2022. Modellen har været i FDA modelreview og offentlig kommentering.
  • Datamodel for borgervendte kalenderaftaler og frister: Komponenten skal i 2022 understøtte visning af borgervendte kalenderaftaler og frister. Der tilsluttes derfor en model for borgervendt gæld i 2022. Modellen har været i FDA modelreview og offentlig kommentering.
  • Datamodel for borgervendte beviser, attester og tilladelser: Komponenten skal i 2022 understøtte visning af borgervendte beviser, attester og tilladelser. Der er derfor en datamodel herfor under udarbejdelse. Datamodellen har været i FDA modelreview og vil primo 2022 komme i offentlig kommentering. Det forventes, at datamodellen vil kunne tilsluttes Orkestreringskomponenten ultimo 2022.

Man kan som myndighed læse mere om Orkestreringskomponenten og datamodellerne ved at få adgang til Digitaliseringsstyrelsens Confluence-space.