Standardisering

Orkestreringskomponenten videreudvikles med etableringen af relevante datamodeller samt kataloger, der skal understøtte overbliksvisninger for borgerne på Mit Overblik.

Det er væsentligt, at datamodellerne er færdigudviklede, når myndighederne skal forberede data til visning. Derfor udarbejdes datamodellerne i takt med løbende forretningsbehov. Ved udviklingen af de respektive datamodeller indgår myndigheder, der på sigt skal vise data inden for et bestemt område, i udarbejdelsen af modellerne. Det er vigtigt, at myndighederne indgår aktivt, da målet er at udvikle fællesoffentlige datamodeller, som kan rumme de forskelle, der er på tværs af offentlige myndigheders data. Således får borgeren et ensartet overblik over fx deres sager på tværs af offentlige myndigheder.

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet en række datamodeller til Orkestreringskomponenten til understøttelse af forskellige datadomæner. Alle datamodellerne er udarbejdet i en iterativ proces gennem en række workshops, hvor relevante myndigheder, som skal udstille data herfor, har deltaget. I processen er der gennemført brugertest af de brugergrænseflader som datamodellerne understøtter. Dette for at sikre, at modellerne understøtter en brugervenlig udstilling af data. Nye modeller gennemgår efter udarbejdelse et modelreview og offentlig kommentering.

Status på datamodellerne

Der er i dag udarbejdet datamodeller for borgervendte sager, økonomiske ydelser, serviceydelser og hjælpemidler, aftaler og frister, gæld og betalinger, akkreditiver samt stamdata. Modellerne videreudvikles løbende i takt med nye forretningsbehov.

Man kan som myndighed læse mere om Orkestreringskomponenten og datamodellerne ved at få adgang til Digitaliseringsstyrelsens Confluence-space.