Malte Glerup Hockenhull

""

Udannet cand.scient.pol. og blev i marts i 2019 ansat i styrelsen, hvor han landede sit første job i Kontor for analyse og policy.

Kontor for analyse og strategi har fingeren på den digitale puls og leverer analyser og policy i spændingsfeltet mellem digitalisering af den offentlige sektor, ny teknologi, dataetik og lovgivning. Kontoret er med til at sætte rammer og retning for, at den offentlige sektor kan levere tidssvarende velfærd.

Hvad er dine primære opgaver?

Jeg har arbejdet med den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (FODS), der vil løbe fra 2021 og nogle år frem, og hvor initiativer kommer til at bo i mange forskellige ministerier og styrelser. Derudover har jeg siddet med økonomiaftalerne om kommunernes og regionernes økonomi (ØA) og arbejdet med at koordinere tværgående initiativer og sager med resten af styrelsen, som skal op til vores direktion. I Kontor for analyse og strategi er vi ikke nødvendigvis eksperter i alle de tekniske detaljer i de mange teknologiområder, som vi er med til at arbejde på.

Vi har det overordnet strategiske blik, er koordinerende og modtager ofte faglige input fra andre kontorer i styrelsen.

Policyarbejdet påvirker de it-løsninger, som vi i sidste ende skal ende med at have mellem hænderne som borgere, og der er det vigtigt, at vi er skarpe på, hvad der er samfundets behov, og hvad der kan lade sig gøre.

Hvordan fik du øje på Digitaliseringsstyrelsen og hvordan har du udviklet dig?

Jeg havde hørt fra medstuderende, som har været studentermedhjælpere herinde, at det var en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og med plads til faglig udvikling uanset anciennitet. Og det blev jeg så bekræftet i, da jeg har fået en masse ansvar fra start af, og som jeg er løbet med og har lært meget af. Og nu er jeg efter 1 ½ år pt. udlånt til Sundheds- og Ældreministeriet, hvor jeg bistår med de mange opgaver i forhold til regeringens håndtering af coronasituationen.

Idéen om Digitaliseringsstyrelsen og det at være en del af Finansministeriet, der kan åbne døre i din karriere, er jo ret tiltrækkende som medarbejder.

Hvordan ser en typisk dag ud hos jer i Kontor for analyse og strategi?

Vi starter med at møde ind og tage en kop kaffe og hilse på kollegaerne. Hver morgen har vi et kort tavlemøde, hvor vi hver især gennemgår vores vigtigste opgaver og leverancer for dagen. Det er en god anledning til at få vendt overvejelser og opmærksomhedspunkter med sin chef og høre hvad der rør sig hos de andre. Det er med til at systematisere og give et perspektiv på opgaveløsningen foran computeren i et storrumskontor, og så er der møder med kollegager fx om koordination og vidensdeling mv., som dagen går med. De konkrete opgaver varierer selvfølgelig efter de projekter, man er tilknyttet, men der er altid noget aktuelt at tage fat i. Ofte kan der også komme bestillinger fra kollegaer i og uden for huset, som med kort aftræk har brug for éns ekspertise på et område. Samtidig er der ofte lejlighed til at tage en snak med en kollega eller vende løst og fast over frokosten, som vi gerne spiser sammen.

Dage er forskellige, opgaver afveksler og det øger min motivation, da jeg får en bred opgaveportefølje.

Hvorfor valgte du at netop Digitaliseringsstyrelsen skulle på CV’et, og hvorfor skal andre søge arbejde her?

Der er en stemning i styrelsen som oser af, at vi arbejder med et spændende felt og et aktuelt område, at vi leverer produkter af høj faglig kvalitet. Vi løser opgaverne, imens vi har det sjovt, og der er plads til grin og smil, selvom vi til tider arbejder med korte frister og i et højt tempo.

Den kultur, der skabes på en arbejdsplads, afhænger af de medarbejdere, der er ansat i styrelsen, og mine kollegaer og jeg er yderst interesseret i at arbejde helt tæt på digitaliseringsdagsorden og være med til at præge den.

Jeg er glad for mit arbejde, blandt andet på grund af kombination af en sund kultur, spændende opgaver, der sætter aftryk på samfundet, gode ledere samt dygtige og inkluderende kollegaer. Det er en karrierepakke, som er jeg er rigtig tilfreds med.

Jeg havde en god mavefornemmelse med Digitaliseringsstyrelsen. Hvis du vil arbejde med digitalisering og politisk strategiarbejde, så er Digitaliseringsstyrelsen det rette sted, og så er det også godt på CV’et. Derudover gjorde det ikke noget, at der oven i købet bor en technørd i mig.